fbpx

O mnie

Michał Wilk

Jestem partnerem w kancelarii prawno-podatkowej Gardens Tax & Legal. Specjalizuję się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności doradzam w zakresie podatku u źródła (doktorat poświęciłem klauzuli rzeczywistego właściciela – beneficial owner). Jestem ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych – przeprowadziłem szereg szkoleń na ten temat dla doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i księgowych.

Z sukcesami reprezentuję podatników w sporach z organami podatkowymi. Zajmuję się także wdrażaniem ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Łączę prowadzenie podcastu i pracę doradczą z działalnością naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Podatkowego. Współpracuję z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Fundacją CDiSP. Jestem Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, członkiem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji podatkowych (książek, artykułów, komentarzy).

W 2021 roku zostałem uznany jednym z dwóch najlepszych doradców podatkowych w Polsce w kategorii podatek dochodowy od osób prawnych w 15. Rankingu firm doradztwa podatkowego “Rzeczpospolitej”.

Prywatnie pasjonuję się astronomią, ogrodami i muzyką (gram na perkusji, gitarze, próbuję na fortepianie:).