fbpx
 • List otwarty w sprawie składki zdrowotnej w Polskim Ładzie

  Dziś środowiska doradców podatkowych oraz księgowych przedstawiły na ręce przedstawicieli Ministerstwa Finansów list otwarty dotyczący bieżących zmian podatkowych w szczególności dotyczących składki zdrowotnej.

  Poniżej publikujemy jego treść wraz z załącznikiem.

  Treść listu w oryginale dostępna jest TUTAJ, TUTAJ można pobrać załącznik.

  LIST OTWARTY
  W SPRAWIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ
  w Polskim Ładzie
  doradców podatkowych, księgowych, biur rachunkowych

 • Oświadczenia i wnioski do zatrudnienia uchodźców z Ukrainy – wersja polska i ukraińska

  Wskutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę już ponad 2 miliony uchodźców ukraińskich znalazło się w Polsce. Część z nich – przynajmniej czasowo – zamierza u nas pozostać i szuka możliwości podjęcia pracy.

  Poza różnymi wyzwaniami – taka sytuacja oznacza konieczność spełnienia różnych wymogów formalnych przez pracodawców.

  Aby choć w części ułatwić ten proces wraz z Izabelą Leśniewską, doradcą podatkowym z kancelarii Alo-2 publikujemy dziś zestaw wniosków i oświadczeń, pomocnych przy rozpoczynaniu zatrudnienia – w trzech językach – po polsku, po angielsku i oczywiście po ukraińsku.

  Izabela jest autorką druków, my zorganizowaliśmy profesjonalne tłumaczenie.

  Korzystajcie, udostępniajcie i dzielcie się tymi wzorami.


  Druki do pobrania zbiorczo

  Komplet wniosków i oświadczeń w języku polskim

  Komplet wniosków i oświadczeń w języku angielskim

  Komplet wniosków i oświadczeń w języku ukraińskim


  Poszczególne wnioski do osobnego pobrania

  1. Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osoby na umowie o praktyki absolwenckie / staż uczniowski (druk A1) – PL, ENUA
  2. Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatnika do ukończenia 26. roku życia (druk P1) – PL, ENUA
  3. Wniosek o pobór zaliczek bez podstawowych kosztów uzyskania przychodów (druk P2_KUP) – PL, ENUA
  4. Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (druk P3_UKŚ) – PL, ENUA
  5. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania zwolnienia z podatku podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci (ulga dla rodzin 4+) (druk P9) – PL, ENUA
  6. Oświadczenie PIT-2 (druk PIT-2) – PLUA
  7. Oświadczenie PIT-2 wraz z upoważnieniem do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (druk PIT-2P) – uwaga – to oświadczenie zawiera w sobie dane z „ministerialnego” druku PIT-2 uzupełnione o upoważnienie do stosowania podwyższonych KUP – rekomendujemy stosowanie tego druku w razie chęci stosowania wyższych kosztów (nie ma wymogu stosowania druku „ministerialnego”) – PL, ENUA
  8. Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów stosowania zwolnienia z podatku podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci (ulga dla rodzin 4+) (druk Z5) – PL, ENUA
  9. Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście (druk Z1) – PL, ENUA
 • 062 – VAT – 5 najważniejszych orzeczeń 2021 r. – Paweł Mikuła

  Dziś – w ramach kontynuacji cyklu „5 najważniejszych orzeczeń 2021 roku” – rozmowa z dr. Pawłem Mikułą, doradcą podatkowym, Partnerem Associate w Deloitte o kluczowych orzeczeniach w zakresie VAT.

  UWAGA! Po raz pierwszy w „Dzień Dobry Podatki” podcast ukazuje się także w wersji wideo (na YouTube). Jestem bardzo ciekawy Twojej opinii o nowej formule.  Dziś w Podcaście usłyszysz m.in. o tym:

  1. Czy można odzyskać nadwyżkę VAT po terminie przedawnienia pierwotnego zobowiązania?
  2. Jakie znaczenie – dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – ma kontrola nad personelem?
  3. Jak zmienia się podejście sądów do prawa do korekty faktury w świetle art. 108 ustawy o VAT
  4. Czy nakładanie sankcji VAT w Polsce jest zgodne z zasadą proporcjonalności?
  5. Jak TSUE wypowiedział się w kontekście korekty WDT in minus przy rabatach pośrednich?
 • 061 – Procedury i zobowiązania podatkowe – 5 najważniejszych orzeczeń 2021 r.

  Jak co roku rozpoczynamy cykl 3 odcinków podcastu, w których zaproszeni przeze mnie goście komentują najważniejsze podatkowe orzeczenia sądowe mijającego roku. Zaczynamy od orzeczeń dotyczących procedur i zobowiązań podatkowych.

  Moim gościem jest Alicja Sarna, doradca podatkowy, partner w SSW Pragmatic Solutions.


  Dziś w Podcaście usłyszysz m.in. o tym:

  1. Jak sądy reagują na instrumentalne wszczynanie postepowań karnych skarbowych w ostatnich miesiącach?
  2. Czy można ponownie – po ostatecznej decyzji podatkowej – złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?
  3. Czy dopuszczalne jest oparcie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na okoliczności bliskości terminu przedawnienia?
  4. Kiedy podatnikowi przysługuje oprocentowanie w razie uchylenia decyzji podatkowej?
  5. Czy ustawa covidowa odroczyła terminy prawa podatkowego, a jeśli tak, to na jakich zasadach?


 • Apel do MF – nie dyskryminujcie spółek na estońskim CIT pomagającym Ukrainie!

  Ostatni odcinek Podcastu „Dzień Dobry Podatki” poświęcony został podatkowym aspektom pomocy Ukrainie.

  Już dotychczasowe przepisy pozwalały na uwzględnienie części wydatków „pomocowych” w rachunku podatkowym (np. odliczenie darowizn na cele pożytku publicznego od dochodu), po zapowiadanych zmianach system ma być jeszcze pełniejszy.

  Okazuje się jednak, że wszyscy zapomnieli o spółkach na estońskim CIT.

  W gościnnym wpisie poniżej Adam Bartosiewicz pisze, co się dzieje, jak taki podmiot pomaga. Tekst jest elementem naszej bezpłatnej serii artykułów o estońskim CIT. Zachęcam do pobrania wszystkich naszych opracowań na ten temat TUTAJ.


  Podatnicy opodatkowani w formie estońskiego CIT nie mają prawa do żadnych ulg podatkowych.

  Takie jest – jak się wydaje – założenie ustawodawcy. Obniżone łączne opodatkowanie zysków spółki i jej właścicieli, ale bez prawa do żadnych ulg podatkowych.

  W szczególności podatnicy opodatkowani estońskim CIT nie mają możliwości skorzystania z ulgi podatkowej związanej z darowiznami.

  Możliwość taka przysługuje podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych. Korzystają oni z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty darowizn przekazane organizacjom pozarządowymi prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego (w ramach limitu wynoszącego co do zasady 6% podstawy opodatkowania).

  U podatników na estońskim CIT darowizna tego rodzaju łączy się z obowiązkiem zapłaty podatku.

  Wydaje się bowiem, że tego rodzaju darowizny są traktowane jako zdarzenie będące przedmiotem opodatkowania estońskim CIT.

  Nie są to wprawdzie ukryte zyski, lecz zasadniczo trzeba je będzie uznać za „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą”.

  Co prawda przepis dotyczący ukrytych zysków wyszczególnia jako rodzaju ukrytych zysków darowizny (art. 28m ust. 3 pkt 7 updop), lecz nie ulega wątpliwości, że dotyczyć to może tylko takich darowizn, które spełniają ogólną definicję ukrytych zysków, to znaczy są świadczeniami, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

  W związku z tym darowizny na rzecz podmiotów niepowiązanych w żaden sposób z podatnikiem (wspólnikiem podatnika) z pewnością nie są ukrytymi zyskami.

  Można jednak uznać je za „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą”.

  Nie ma co prawda definicji tego rodzaju wydatków, lecz ministerialny przewodnik po estońskim CIT wskazuje, że darowizny są tego rodzaju wydatkami.

  Wprawdzie pewne darowizny można próbować traktować jako wydatki o charakterze promocyjnym (choć wtedy powstaje pytanie, czy to w istocie są darowizny), bądź jako wydatki na działania mieszczące się w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

  To być może pozwalałoby na nie traktowanie ich jako „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”.

  Powyższe interpretacje są jednak dość wątpliwe. W związku z tym dokonanie takich darowizn będzie łączyć się z powstaniem „dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”.

  Od tego spółka będzie musiała zapłacić podatek. I to do 20.dnia następnego miesiąca.

  Należy się zastanowić, czy ustawodawca nie powinien jednak w jakiś sposób premiować darowizn na społecznie użyteczne cele. Umożliwiając ich faktyczne odliczenie od podstawy opodatkowania. Mogłoby to nastąpić choćby poprzez uznanie, że pewne darowizny nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą.

  Wydaje się także szczególnie pilnezasadne uregulowanie tej kwestii choćby w odniesieniu do wydatków na wytworzenie lub nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

  Można bowiem zauważyć, że o ile w projekcie spec-ustawy związanej z wojną w Ukrainie (projekt z dnia 3 marca 2022 r.) są zawarte przepisy, które pozwalają na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów tego rodzaju wydatków u podatników opodatkowanych CIT na zasadach ogólnych, o tyle żadnych regulacji w tym zakresie nie ma w odniesieniu do podatników opodatkowanych CIT estońskim.

  Stanowi to ich nieuzasadnioną dyskryminację.

  Apelujemy do Ministerstwa Finansów o pilne uzupełnienie projektu o spółki opodatkowane estońskim CIT.

  dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD

 • 060 – Pomoc Ukrainie – zasady opodatkowania – Patrycja Kubiesa

  Kolejny odcinek podcastu nagrywam w cieniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na największe miasta naszego wschodniego sąsiada spadają bomby, tysiące osób musiało opuścić swoje domy.

  Sercem jesteśmy z Ukraińcami – na froncie walczącymi o swoją niepodległość – pomagamy zarówno militarnie jak i finansowo. Na marginesie: wspólnie z Adamem Bartosiewiczem i Mateuszem Latkowskim postanowiliśmy przekazać 10% przychodów ze sprzedaży naszego kursu o estońskim CIT na wsparcie dla Ukrainy.

  Mamy także wiele do zrobienia w naszym kraju. Tysiące uchodźców z Ukrainy wymaga pilnej pomocy. Polacy – zarówno oddolnie, jak i w ramach organizacji pomocy humanitarnej zapisują piękną kartę historii.

  Działania podejmowane w ramach różnych akcji pomocowych mają jednak zawsze swój kontekst prawny i podatkowy. Dziś w Podcaście chciałbym zająć się oczywiście tym aspektem podatkowym.

  Moim gościem jest Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy, członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, szkoleniowiec i autorka wielu publikacji i artykułów podatkowych.

  Z Patrycją rozmawiam o tym, jakie skutki podatkowe wiążą się z działaniami pomocowymi oraz co – niezwłocznie – powinno się zmienić w polskim systemie podatkowym w tym zakresie.


  Dziś w Podcaście usłyszysz m.in. o tym:

  1. Kiedy i na jakich zasadach można odliczyć darowizny na rzecz pomocy Ukrainie od dochodu? Czy dotyczy to tylko darowizn pieniężnych czy także rzeczowych? Jak udokumentować takie darowizny?
  2. Czy pomoc dla uchodźców podlega opodatkowaniu VAT? Czy zachowuję prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do przekazywanych nieodpłatnie towarów czy świadczonych usług?
  3. Kupuję pracownikowi kamizelkę kuloodporną przed wyjazdem na front – czy zaliczę ten wydatek do kosztów? Czy odliczę VAT? Czy muszę naliczyć VAT od przekazania?
  4. Czy beneficjenci takiej pomocy zapłacą podatek dochodowy albo podatek od spadków i darowizn?
  5. Jakie kroki powinno podjąć Ministerstwo Finansów, aby ułatwić polską pomoc? Co można „załatwić” interpretacją ogólną, co rozporządzeniem a co wymaga ustawy?


 • 059 – Grupy VAT – Krzysztof Lasiński-Sulecki

  Dawno nie było u nas VATu – a w tym obszarze prawa podatkowego też sporo się dzieje (choć nie tak dużo jak w podatkach dochodowych).

  1 lipca 2022 roku w systemie pojawi się możliwość tworzenia tzw. grup VAT. 

  O tym nowym, bardzo ciekawym rozwiązaniu rozmawiałem z dr. hab. Krzysztofem Lasińskim-Suleckim, profesorem UMK, Dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych, doradcą podatkowym i radcą prawnym. 


  Dziś w Podcaście usłyszysz m.in. o tym:

  • czym są grupy VAT i komu mogą przynieść korzyści?
  • jakie warunki trzeba spełnić, żeby stworzyć grupę VAT?
  • na co należy uważać? Z jakimi zagrożeniami wiąże się skorzystanie z tego rozwiązania?


 • 058 – Ukryte zyski w estońskim CIT

  Estoński CIT staje się coraz ważniejszym tematem w ostatnich tygodniach. Wizja niepłacenia w ogóle podatku dochodowego jest bardzo atrakcyjna. Mamy tu jednak kilka haczyków – jednym z nich są tzw. ukryte zyski, o czym dziś w Podcaście.

  Przy tej okazji – zachęcam gorąco do zapoznania się z serią naszych bezpłatnych artykułów specjalistycznych dotyczących właśnie estońskiego CIT (autorstwo Michała Wilka, Adama Bartosiewicza i Mateusza Latkowskiego).

  Link do zapisów na bezpłatny newsletter: https://www.ecit.pl


  Dziś w Podcaście usłyszysz m.in. o tym:

  • skąd wzięła instytucja ukrytych zysków?
  • jakie ma znaczenie dla estońskiego CIT?
  • czym są ukryte zyski, jakie świadczenia obejmują?
  • czy w estońskim CIT można świadczyć usługi na rzecz spółki?
  • czy można wynajmować jej nieruchomości?


 • 057 – Sprawiedliwy Polski Ład? – Jowita Pustuł

  Od 1 stycznia 2022 r. żyjemy w nowej rzeczywistości podatkowej i ta rzeczywistość zaczęła pokazywać swoje pazurki.

  Jednym z głównych założeń Polskiego Ładu było zwiększenie sprawiedliwości systemu podatkowego. Sprzyja to refleksji, czym jest sprawiedliwy system podatkowy i czy te idee udało się zrealizować, czy też – być może – wprowadzonymi zmianami stworzono nowe pola niesprawiedliwości.

  Na ten temat porozmawiałem z dr Jowitą Pustuł, adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradcą podatkowym oraz radcą prawnym w J.Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowe.

  Więcej o Jowicie na stronie prowadzonej przez nią Kancelarii.


  Dziś w Podcaście usłyszysz m.in. o tym:

  • czym jest sprawiedliwy system podatkowy?
  • jak się ma oficjalny przekaz Ministerstwa Finansów o sprawiedliwym Polskim Ładzie do rzeczywistości?
  • czy tzw. ulga dla klasy średniej jest sprawiedliwa?
  • co z tzw. ulgą na powrót?
  • jak oceniać uszczuplenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego?


 • Dlaczego spółka komandytowo-akcyjna nie jest „lekiem na całe zło” Polskiego Ładu?


  Szumna promocja SKA

  W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej (przede wszystkim na YouTube) pojawiły się głosy o zaletach spółki komandytowo-akcyjnej. Z niektórych wypowiedzi można odnieść wrażenie, że jest to idealna forma „ucieczki” przed Polskim Ładem.

  Eldorado. 

  Doświadczenie nauczyło mnie, że nie istnieje coś takiego jak „magiczna” formuła ucieczki przed Polskim Ładem. To, co dla jednego będzie wybawieniem, dla innego będzie katastrofą.

  Kluczem jest zrozumienie plusów i minusów danego rozwiązania i wybór optymalnej – w danej sytuacji – ścieżki działania (indywidualizacja!).