W trakcie szkolenia MaTEUSZ I ADAM omawiaJĄ takie zagadnienia jak: