Wycena naszych usług zawsze ma charakter indywidualny. Jeśli to możliwe w sprawie, staramy się przedstawić wycenę ryczałtową - dzięki czemu wiesz dokładnie, ile zapłacisz. Tam, gdzie jest to utrudnione, proponujemy stawkę godzinową, choć również i tu szacujemy spodziewany nakład pracy. W niektórych przypadkach (np. w zakresie wdrożenia ulgi na działalność B+R, uzyskania zwrotu podatku itp.) proponujemy wynagrodzenie oparte w części na tzw. „success fee” - jest to np. procent odzyskanego podatku z urzędu skarbowego. Proponujemy także abonamenty na stałą i bieżącą opiekę prawną i podatkową firm. Zawsze wyceniamy prace przed ich rozpoczęciem i akceptacją.
Najczęściej pracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorcami (sektor MŚP). To tam jesteśmy w stanie zbudować największą wartość. Wśród naszych klientów są jednak także mikrofirmy oraz duże przedsiębiorstwa.