Jak spełnić warunek zatrudnienia w Estońskim CIT?

Spis treści

Gardens logo

Jeśli potrzebujesz doradztwa podatkowego, w tym w szczególności przekształcenia firmy bądź wdrożenia Estońskiego CIT, wypełnij krótki formularz kontaktowy, klikając przycisk poniżej.

Limit zatrudnienia jako warunek wejścia w Estoński CIT

Przepisy o estońskim CIT wprowadzają właśnie taki warunek, jak utrzymywanie określonego stanu poziomu zatrudnienia – mowa tutaj o etatach, o umowie o pracę, ale także o umowach cywilnoprawnych. Tak jak powiedziałem, może to być szczególnie istotne dla małych firm, które nie mają stabilnego poziomu zatrudnienia na określonym poziomie. Te limity mają różny charakter w zależności od statusu podatnika. Na potrzeby tego odcinka wyróżniamy trzy sytuacje: sytuację podatnika rozpoczynającego działalność, sytuację małego podatnika i wreszcie całą resztę podatników.

Zasady ogólne

Zacznijmy od całej reszty podatników, czyli od warunków standardowych, później będziemy pokazywać, na czym polegają preferencje w stosunku do podatników rozpoczynających działalność i małych podatników. Przepisy o estońskim CIT wymagają, aby spółka, która chce skorzystać z tego reżimu opodatkowania, zatrudniała co najmniej trzy osoby na umowie o pracę w przeliczeniu na pełne etaty. To zatrudnienie, ten poziom zatrudnienia powinien się utrzymywać co najmniej przez 300 dni w roku podatkowym. Co ważne, tymi pracownikami nie mogą być udziałowcy ani wspólnicy takiej spółki.

To, że mamy 300 dni, oznacza w praktyce, że np. na początku, przy wejściu w estoński CIT nie musimy mieć żadnego pracownika. Skoro przez 300 dni w roku podatkowym musimy utrzymywać ten poziom, to mamy chwilę czasu, żeby tych pracowników zatrudnić. Możemy też mieć oczywiście przerwy w zatrudnieniu. Co to znaczy w przeliczeniu na trzy etaty? Może się okazać, że będziemy mieć więcej osób, ale na cząstki etatu. Ważne jest jednak, aby te cząstki dały łącznie trzy pełne etaty.

Do limitu trzech osób, pracowników etatowych nie liczymy udziałowców, wspólników spółki. A czy możemy zatrudnić członków rodziny, np. małżonków i liczyć ich do tego limitu? Okazuje się, że tak. Wyobraźmy sobie, że mamy dwoje wspólników, np. Mariolę i Janka i obydwoje mają małżonków, którzy faktycznie pracują w danej firmie, w danej spółce. Przepisy nie wprowadzają żadnych wyłączeń w stosunku do podmiotów powiązanych ze wspólnikiem, z udziałowcem czy do członków rodziny. W związku z tym małżonków Marioli i Janka możemy liczyć do tego limitu. Mamy już wtedy dwie osoby, brakuje nam trzeciego, obcego pracownika i mamy limit spełniony. Trzeba tylko pamiętać, że wypłaty na rzecz członków rodziny, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę mogą podlegać pod ukryte zyski.

Przepisy mówią, że aby spełnić warunek zatrudnienia, nie musimy zatrudniać tych trzech pracowników na podstawie umowy o pracę. Możemy zaangażować współpracowników również na podstawie innych umów cywilnoprawnych. Ważne jest tylko, aby spółka działała w tym zakresie jako płatnik czy to podatków, czy to składki zdrowotnej, czy składek społecznych. Od razu widać zatem, że odpada nam tutaj współpraca na zasadach B2B. Może to być np. umowa o dzieło czy umowa-zlecenie. W takim przypadku musimy ponosić miesięcznie wydatki na te osoby w wysokości co najmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia GUS. Pytanie, czy chodzi tutaj o kwoty netto czy brutto czy brutto brutto. Moim zdaniem po prostu kwoty brutto, bo do tego odnoszą się wskaźniki ZUS, czyli liczymy te kwoty łącznie z zaliczkami na podatek i składkami, składką zdrowotną czy składkami społecznymi. Oczywiście nie liczymy narzutów po stronie zleceniodawcy.

Tutaj również mamy wyłączonych udziałowców, wspólników i jednocześnie mamy dopuszczoną rodzinę. Te wydatki także muszą być ponoszone na trzy osoby w wysokości przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w każdym miesiącu funkcjonowania estońskiego CIT w danej spółce.

„Mieszanie” etatu i zlecenia?

Kluczowe pytanie: czy mogę łączyć etaty z umowami cywilnoprawnymi? Mam np. dwóch pracowników etatowych i trzecią osobę zaangażowałem na podstawie umowy-zlecenia. Wydawałoby się, że tak, bo dlaczego nie, ale jednak z objaśnień Ministerstwa Finansów oraz z interpretacji podatkowych (na stronie odcinka podcastu znajdzie się sygnatura takiej przykładowej interpretacji) wynika, że takie łączenie jest niedopuszczalne. To znaczy jest dopuszczalne, mogę sobie łączyć, ale nie będę miał spełnionego warunku funkcjonowania w estońskim CIT, jeśli indywidualne warunki nie będą spełnione – czyli jeśli nie będę miał trzech pracowników etatowych albo nie będę ponosił przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia na np. trzech zleceniobiorców. Oczywiście mogę mieć siedmiu etatowych pracowników i pięciu zleceniobiorców. Naturalnie wtedy będzie to spełnione, ale jeżeli chcę to łączyć na zasadzie 2+1 czy 1+2, wtedy warunki estońskiego CIT nie będą spełnione.

Podatnicy rozpoczynający działalność

Teraz druga kategoria podmiotów, o których chciałem powiedzieć – podatnicy rozpoczynający działalność. Dla nich w roku rozpoczęcia działalności i w dwóch kolejnych latach te warunki trzech osób, trzech pracowników nie muszą być spełnione. Ale uwaga: począwszy od drugiego roku prowadzenia działalności, mam zwiększać zatrudnienie co najmniej o jeden etat tak, aby dobić do limitu trzech pracowników. Przykładowo: startuję, rozpoczynam działalność, nie mam żadnych pracowników, mogę wejść w estoński CIT. W drugim roku powinienem mieć już jednego. W trzecim roku powinienem mieć dwóch, no i w czwartym roku komplet – trzech pracowników.

Uwaga: jeżeli startuję już na dzień dobry z jednym pracownikiem, to w drugim powinienem zatrudnić jednego, czyli mam dwóch. W trzecim już trzech, bo muszę zwiększać zatrudnienie o jedną osobę rocznie.

Druga uwaga: jeśli mówimy o umowach cywilnoprawnych, to tu od razu, nawet jeśli rozpoczynam działalność, powinienem mieć pełne „zatrudnienie”. Jest to pewna, można powiedzieć, dyskryminacja i niedogodność dla tej formy zatrudnienia, ale tak przepisy to przewidziały.

Teraz pytanie, która często pojawia się w praktyce: czy podatnikiem rozpoczynającym działalność jest spółka z o.o., która powstała z przekształcenia np. spółki jawnej? I w wielu, wielu interpretacjach tradycyjnie ujmowano, że tak, jest to podatnik rozpoczynający działalność, chociaż ostatnio zaczynają się pojawiać interpretacje negatywne, niekorzystne. Trzeba to wziąć pod uwagę, planując taki proces restrukturyzacji. Sygnatury tych interpretacji też podam na stronie tego odcinka podcastu.

Mali podatnicy

Wreszcie mali podatnicy, tutaj mamy jeszcze inne zasady. Zgodnie z nimi w pierwszym roku funkcjonowania estońskiego CIT w małej spółce wystarczy, że zatrudniam jedną osobę albo ponoszę wydatki na jednego zleceniobiorcę w wysokości miesięcznego wynagrodzenia GUS. W kolejnych latach powinienem już jednak dobić do standardowego poziomu zatrudnienia.

Wnioski

Zanim wejdziesz w estoński CIT, zastanów się, czy spełniasz warunki zatrudnienia, czy możesz je spełnić. Jeśli rozpoczynasz działalność, będziesz mieć trochę więcej czasu, jeśli jesteś małym podatnikiem – również. Warto to wziąć pod uwagę, szczególnie w małych firmach, bo tam przesłanki zatrudnienia mogą być problematyczne do spełnienia, szczególnie wtedy, jeśli udziałowcy, wspólnicy osobiście pracują w spółce i wykonują gros prac w takiej firmie.

Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania z zakresu zatrudnienia w estońskim CIT, zadaj je w komentarzu pod tym odcinkiem. Jeśli potrzebujesz wsparcia podatkowego czy prawnego w zakresie estońskiego CIT, skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy.

To już tyle. To wszystko, do zobaczenia, cześć!

 


Klub DDP

Jeśli zajmujesz się zawodowo podatkami – w szczególności prowadzisz biuro rachunkowe, jesteś doradcą podatkowym lub radcą prawnym bądź adwokatem – dołącz do Klubu Dzień Dobry Podatki.

Klub to abonament na comiesięczne szkolenia „Dzień Dobry Podatki” oraz forum dyskusyjne, na którym codziennie wspieramy się w pracy z podatkami. 

Sprawdź więcej szczegółów TUTAJ.

Subscribe
Powiadom o
guest
23 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kinga
Kinga
11 miesięcy temu

Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, na pełen etat przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym wliczany jest do limitu 3 osób zatrudnionych?

Kinga
Kinga
11 miesięcy temu
Reply to  Michał

Dziękuje bardzo.

Dariusz
Dariusz
11 miesięcy temu

Dzień dobry.
Mam duże wątpliwości, co do terminu podnoszenia zatrudnienia w spółce rozpoczynającej działalność i opodatkowanej ryczałtem. Warunek art. 28j. ust.1 pkt. 3) updop wyłączony jest na 3 lata dla podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą, przy czym jasne jest, że zatrudnienie ma wzrastać corocznie. I tu jest wątpliwość bo zatrudnienie można zwiększyć tak w styczniu jak i grudniu. Trudno przy tym przyjąć, że definicja długości zatrudnienia wyrażona w art. 28j. 3) tj. 300 dni lub 82% ma zastosowanie gdyż art. 28j. ust. 2 pkt 2) jasno wskazuje, że nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności jak i 2 lat następnych. Czy zatem można przyjąć, że zatrudnienie z końcem 2 roku spełnia warunek dostępu do ryczałtu? Przy czym jasne jest, że w 4 roku spółka musi mieć zatrudnienie w wysokości co najmniej 3 etatów liczonych już zgodnie art. 28j ust.1 pkt. 3 a).
Będę wdzięczny za komentarz do w/w przepisu.
Dziękuję

Katarzyna
Katarzyna
11 miesięcy temu

Jak zinterpretować zatrudnienie w spółce która weszła w cit estoński z dniem 01.01.2023? Spółka rozpoczęła działalność w 09.2022
Ile osób musi być zatrudnionych w 2023 i jak długo?

Klaudia Jachira
Klaudia Jachira
10 miesięcy temu
Reply to  Katarzyna

Cześć 🙂

Uważam, że w Twoim przykładzie nie bardzo możemy dla Spółki zastosować regulacje dotyczące podatnika rozpoczynającego działalność (Spółka rozpoczęła działalność 09.2022 r.). Zatem jedynie nad czym powinnaś pomyśleć to to, czy Spółka nie jest małym podatnikiem w 2023 r. Wówczas mogłabyś się „załapać” na preferencję wynikające z art. 28j ust. 3 CIT – a tym samym, w 2023 r. Spółka zobligowana byłaby do zatrudnienia co najmniej 1 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą udziałowcem, akcjonariuszem ani wspólnikiem, przez okres min. 300 dni w tym roku.

Sławomir
Sławomir
9 miesięcy temu

Czy w kontekście pewnej elastyczności względem np. sezonowości branży – muszę zatrudniać 3 pracowników przez 300 dni, czy też mogę np. 6 przez 180 dni ?

Klaudia Jachira
Klaudia Jachira
8 miesięcy temu
Reply to  Sławomir

Sławku, niestety – przepis mówi wyraźnie: podatnik musi zatrudniać min. 3 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty (a więc może być 6 osób, w przeliczeniu na pełne etaty), przez okres m.in. 300 dni, chyba, że rokiem podatkowym u podatnika nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – wtedy musi zatrudnić te 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym.

Elwira
Elwira
7 miesięcy temu

a co się dzieje gdy już 3 miesiąc szukam trzeciego pracownika bo zwolnił się w spółce. Nie mam w tej specjalności nikogo na te chwile. Czy wypadam z CIT estońskiego ? I co dalej czy musze zapłacić za poprzedni rok CIT i za ten też ? jak to wygląda w praktyce

Klaudia Jachira
Klaudia Jachira
7 miesięcy temu
Reply to  Elwira

Cześć, Elwiro. Rozumiem, że Spółka jest na CIT Estońskim, zatrudnialiście 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty i jedna osoba w 2023 r. się wykruszyła. Co prawda, zatrudnienie na ww.poziomie, w każdym roku opodatkowania CIT Estońskim, musi być utrzymane przez min. 300 dni, ale – jak rozumiem – u Was tej trzeciej osoby nie ma już ponad 90 dni. Niestety, to oznacza, że z końcem roku 2023 (a więc w roku, w którym ten warunek został naruszony), Spółka traci możliwość opodatkowania CIT Estońskim. A więc od kolejnego roku, stosujesz zasady ogólne, ale ten rok, gdzie zostały naruszone zasady dot. zatrudnienia, nadal opodatkowujesz wg zasad eCIT.

PIOTR
PIOTR
7 miesięcy temu

jeśli założę spółkę w listopadzie 2023, ale pierwszy rok bilansowy będzie zamykał się 31.12.2024, to pierwszego pracownika będziemy musieli zatrudnić do końca drugiego roku 2024 (kalendarzowego) czy 2025 (bilansowego)?

Beata
Beata
6 miesięcy temu

Zatrudniam trzy osoby na pełny etat ale jedna z nich odchodzi na urlop wychowawczy od nowego roku, czy wlicza się ją nadal jako trzecią osobę, czy traci możliwość bycia na cit-estońskim

Beata
Beata
6 miesięcy temu

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym wlicza się do tych 3 osób?

BASIA
3 miesięcy temu

CO W PRZYPADKU SPÓŁKI KTÓRA ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ 12.2022. W CIĄGU 2023 ROKU W PRZELICZENIU NA ETATY BYŁY 3 OSOBY, CZY W 2024 I 2025 MUSI ZWIĘKSZAĆ ZATRUDNIENIE O KOLEJNE OSOBY ?

Iwona
Iwona
2 miesięcy temu

Dzień dobry, te wydatki na wynagrodzenie – w wysokości przynajmniej 3-krotności przecietnego wynagrodzenia – to odnosi się do minimalnego wynagrodzenie w danym roku np.4242 brutto czy tego 7978,00 na 2024?

Justyna
Justyna
1 miesiąc temu

jak w przypadku spełnienia warunku zatrudnienia przez 300 dni w roku podatkowym, w przypadku wejścia w cit estoński od 01.05.2024?

23
0
Would love your thoughts, please comment.x