002 – Ulga na złe długi w VAT – Adam Bartosiewicz

Spis treści

W drugim odcinku podcastu rozmawiam z dr. hab. Adamem Bartosiewiczem o uldze na złe długi w VAT.  Szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego jest to dobry instrument dla poprawy płynności finansowej w firmie.

Na podatników VAT, chcących skorzystać z tego rozwiązania, nakładane są jednak liczne obowiązki formalne. Okazuje się jednak, że przynajmniej część z nich może być niezgodna z prawem UE, o czym rozmawiam z moim gościem.

W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

 • na czym polega ulga na złe długi w VAT,
 • które ograniczenia w jej stosowaniu mogą być sprzeczne z prawem UE,
 • co stwierdził TSUE w wyroku w sprawie A-Pack i co z tego wynika dla polskich podatników,
 • o co chodzi w polskiej sprawie EOL i czego można spodziewać się po wyroku TSUE,
 • jaką strategię powinni zastosować polscy podatnicy, którym polskie przepisy blokują zastosowanie ulgi na złe długi?
Gardens logo

Jeśli potrzebujesz doradztwa podatkowego bądź prawnego, albo chcesz, abyśmy kompleksowo zaopiekowali się Twoją firmą, wypełnij krótki formularz kontaktowy, klikając przycisk poniżej.


dr hab. Adam Bartosiewicz – doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny. Jest cenionym autorem publikacji podatkowych, w tym w szczególności Komentarza VAT, Komentarza PIT oraz Komentarza do rozporządzenia wykonawczego VAT UE. Cytaty z publikacji, których Adam jest współautorem, pojawiają się w ponad 4.300 orzeczeń sądów administracyjnych. Adam jest uznanym trenerem prowadzącym szkolenia, warsztaty i seminaria podatkowe.

Adam ma bogatą praktykę w występowaniu przed organami podatkowymi obu instancji, a także sądami administracyjnymi. Sporządził co najmniej ponad sto skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i zbliżoną ilość skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jako jeden z wciąż niewielu doradców podatkowych w Polsce może się pochwalić tym, że reprezentował klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-557/11; Kozak), co więcej reprezentował z sukcesem, gdyż Trybunał (dostrzegając niezgodność polskich przepisów z prawem unijnym) całkowicie zgodził się z poglądem prezentowanym przez Adama w przygotowywanych przez niego: skardze kasacyjnej (w której wskazywano zasadność wystąpienia ze skargą kasacyjną) oraz w pisemnych uwagach składanych w imieniu strony w postępowaniu przez TS UE.

Reprezentuje również stronę w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-335/19.


 

 • wyrok TSUE z 23 listopada 2017 r. o sygn. C-246/16, Enzo Di Maura
 • wyrok TSUE z 8 maja 2019 r. w sprawie A-Pack
 • wyrok WSA we Wrocławiu z 22 kwietnia 2015 r., o sygn. akt. I SA/Wr 2484/14
 • postanowienie NSA w sprawie EOL z 6 grudnia 2018 r., I FSK 2261/15
 • opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott z 4 czerwca 2020 w sprawie C‑335/19 E. sp. z o.o. sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów
 • wyroki NSA z 28 maja 2019 r. w sprawach o sygnaturach I FSK 106/17 oraz I FSK 863/17, w których Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że istniejąca ówcześnie praktyka administracyjna nakazująca traktować samorządowe jednostki organizacyjne jako odrębnych podatników VAT stanowiła nieprawidłową implementację dyrektywy 112 i była przeszkodą dla wystarczająca starannego podatnika w dochodzeniu przez niego swoich praw w terminach tam przewidzianych. W związku z tym wyjątkowo przepis art. 86 ust. 13 nie mógł znajdować w sprawach tych zastosowania.


TRANSKRYPCJA
(pojawi się wkrótce)

 

 
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Adam Majka
Adam Majka
3 lat temu

Panie Mecenasie,

Oprócz przywołanego przez Pana powyżej wyroku WSA we Wrocławiu, został wydany jeszcze jeden wyrok, przed wydaniem wyroku przed TSUE, w sprawie EOL, w którym krajowy Sąd Administracyjny wyraził pogląd, iż wprowadzenie dwuletniego terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi, narusza art. 90 Dyrektywy. Było to wyrok WSA w Gliwicach z 23 marca 2017 r. sygn. akt III SA/Gl 1411/16. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny. W bazie orzeczeń sądów administracyjnych znalazłem postanowienie NSA z 30 grudnia 2020 r., w którym Sąd podejmuje zawieszone uprzednio postepowanie w sprawie rozpatrzenia skargi na ten wyrok. W przedmiotowej bazie nie opublikowano jeszcze uzasadnienia tego postanowienia. Zatem nie wiadomo, jaka była przyczyna zawieszenia postępowania. Należy zatem spodziewac się chyba szybko pierwszego wyroku dotyczącego ograniczenia terminu do skorzystania z ulgi już po wydaniu wyorku w sprawie EOL

Pozdrawiam

Adam Majka

trackback

[…] ktoś musiał być pierwszy, ktoś musiał być drugi. Odcinek z Pawłem był pierwszy, odcinek z Adamem był drugi, ale jak sobie przypominam, to w zasadzie były nagrywane równolegle. Szczerze […]

2
0
Would love your thoughts, please comment.x