002 – Ulga na złe długi w VAT – Adam Bartosiewicz

Spis treści

W drugim odcinku podcastu rozmawiam z dr. hab. Adamem Bartosiewiczem o uldze na złe długi w VAT.  Szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego jest to dobry instrument dla poprawy płynności finansowej w firmie.

Na podatników VAT, chcących skorzystać z tego rozwiązania, nakładane są jednak liczne obowiązki formalne. Okazuje się jednak, że przynajmniej część z nich może być niezgodna z prawem UE, o czym rozmawiam z moim gościem.

W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

 • na czym polega ulga na złe długi w VAT,
 • które ograniczenia w jej stosowaniu mogą być sprzeczne z prawem UE,
 • co stwierdził TSUE w wyroku w sprawie A-Pack i co z tego wynika dla polskich podatników,
 • o co chodzi w polskiej sprawie EOL i czego można spodziewać się po wyroku TSUE,
 • jaką strategię powinni zastosować polscy podatnicy, którym polskie przepisy blokują zastosowanie ulgi na złe długi?


dr hab. Adam Bartosiewicz – doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny. Jest cenionym autorem publikacji podatkowych, w tym w szczególności Komentarza VAT, Komentarza PIT oraz Komentarza do rozporządzenia wykonawczego VAT UE. Cytaty z publikacji, których Adam jest współautorem, pojawiają się w ponad 4.300 orzeczeń sądów administracyjnych. Adam jest uznanym trenerem prowadzącym szkolenia, warsztaty i seminaria podatkowe.

Adam ma bogatą praktykę w występowaniu przed organami podatkowymi obu instancji, a także sądami administracyjnymi. Sporządził co najmniej ponad sto skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i zbliżoną ilość skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jako jeden z wciąż niewielu doradców podatkowych w Polsce może się pochwalić tym, że reprezentował klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-557/11; Kozak), co więcej reprezentował z sukcesem, gdyż Trybunał (dostrzegając niezgodność polskich przepisów z prawem unijnym) całkowicie zgodził się z poglądem prezentowanym przez Adama w przygotowywanych przez niego: skardze kasacyjnej (w której wskazywano zasadność wystąpienia ze skargą kasacyjną) oraz w pisemnych uwagach składanych w imieniu strony w postępowaniu przez TS UE.

Reprezentuje również stronę w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-335/19.


 

 • wyrok TSUE z 23 listopada 2017 r. o sygn. C-246/16, Enzo Di Maura
 • wyrok TSUE z 8 maja 2019 r. w sprawie A-Pack
 • wyrok WSA we Wrocławiu z 22 kwietnia 2015 r., o sygn. akt. I SA/Wr 2484/14
 • postanowienie NSA w sprawie EOL z 6 grudnia 2018 r., I FSK 2261/15
 • opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott z 4 czerwca 2020 w sprawie C‑335/19 E. sp. z o.o. sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów
 • wyroki NSA z 28 maja 2019 r. w sprawach o sygnaturach I FSK 106/17 oraz I FSK 863/17, w których Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że istniejąca ówcześnie praktyka administracyjna nakazująca traktować samorządowe jednostki organizacyjne jako odrębnych podatników VAT stanowiła nieprawidłową implementację dyrektywy 112 i była przeszkodą dla wystarczająca starannego podatnika w dochodzeniu przez niego swoich praw w terminach tam przewidzianych. W związku z tym wyjątkowo przepis art. 86 ust. 13 nie mógł znajdować w sprawach tych zastosowania.


TRANSKRYPCJA
(pojawi się wkrótce)

 

 
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Adam Majka
Adam Majka
2 lat temu

Panie Mecenasie,

Oprócz przywołanego przez Pana powyżej wyroku WSA we Wrocławiu, został wydany jeszcze jeden wyrok, przed wydaniem wyroku przed TSUE, w sprawie EOL, w którym krajowy Sąd Administracyjny wyraził pogląd, iż wprowadzenie dwuletniego terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi, narusza art. 90 Dyrektywy. Było to wyrok WSA w Gliwicach z 23 marca 2017 r. sygn. akt III SA/Gl 1411/16. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny. W bazie orzeczeń sądów administracyjnych znalazłem postanowienie NSA z 30 grudnia 2020 r., w którym Sąd podejmuje zawieszone uprzednio postepowanie w sprawie rozpatrzenia skargi na ten wyrok. W przedmiotowej bazie nie opublikowano jeszcze uzasadnienia tego postanowienia. Zatem nie wiadomo, jaka była przyczyna zawieszenia postępowania. Należy zatem spodziewac się chyba szybko pierwszego wyroku dotyczącego ograniczenia terminu do skorzystania z ulgi już po wydaniu wyorku w sprawie EOL

Pozdrawiam

Adam Majka

trackback

[…] ktoś musiał być pierwszy, ktoś musiał być drugi. Odcinek z Pawłem był pierwszy, odcinek z Adamem był drugi, ale jak sobie przypominam, to w zasadzie były nagrywane równolegle. Szczerze […]

2
0
Would love your thoughts, please comment.x