Po premierze naszego e-booka o Nowym Polskim Ładzie 5 lipca zorganizowaliśmy specjalny webinar dla naszych czytelników.

Adam Bartosiewicz przedstawił na nim kluczowe zmiany oraz odpowiadał na pytania. Było ich tyle, że postanowiliśmy przygotować suplement do poradnika z 30 dodatkowymi odpowiedziami.

Część z nich prezentujemy poniżej.

Całość materiału opublikowaliśmy właśnie na platformie e-booka oraz forum dyskusyjnym dostępnym dla naszych czytelników.

SPIS PYTAŃ

 1. Czy podatnicy ryczałtu, którzy wybrali tą formę od początku 2022 r. (wcześniej byli opodatkowani liniowym, albo skalą) mogą zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne od VII-2022 (w kontekście art. 17 nowelizacji)?
 2. Czy porzucenie ryczałtu wyklucza możliwość rozliczenia pierwszej połowy roku na skali w zeznaniu rocznym?
 3. Przedsiębiorca w 2022 roku na podatku liniowym. Czy może od 01-07-2022 wybrać rozliczenie wg. skali podatkowej. Jednocześnie jest samotnym rodzicem. Czy będzie miał prawo rozliczyć się za drugie półrocze jako samotny rodzić i skorzystać ulgi na dzieci, jeśli się uczą i pobierają rentę rodzinną. Jedno z dzieci pracuje na zlecenie w roku około 14 000 zł dochodu plus renta rodzinna około 10000 zł.
 4. Podatnik w 2021 był na podatku liniowym, od 2022 wybrał zasady ogólne. Teraz chce wrócić do formy podatku liniowego, czy jest to możliwe?
 5. Czy najem prywatny opodatkowany ryczałtem w 2022 (a także w 2021) można zmienić na opodatkowanie wg skali? (zmiana od 01.07.2022 czy może nawet od 01.01.2022)
 6. Czy firma założona w lipcu na ryczałcie będzie mogła się przeliczyć w 2023 roku na podatku progresywnym czy tylko firmy powstałe przed 1 lipca?
 7. Czy zmiana zasady opodatkowania (z podatku liniowego na skalę) dotyczy tylko osób, które zmiany dokonały w 2022 r. czy wszystkich (bez względu na to od kiedy rozliczają się podatkiem liniowym)?
 8. Jak liczyć podatki w drugiej połowie roku przy obecnej liniówce, z zamiarem wyboru w rozliczeniu rocznym zasad ogólnych.
 9. Czy oświadczenie o zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne można złożyć przez CEIDG czy jednak musi to być bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego (ePUAP, wersja papierowa)?
 10. Czy w przypadku najmu prywatnego na ryczałcie można porzucić ryczałt w połowie roku?
 11. Czy dla składki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r. bierzemy przychód za pierwsze półrocze, czy przychód roczny? Limity w ryczałcie odnosiły się do przychodu rocznego. Środowisko doradców ma wątpliwości.
 12. Zamierzam zmienić w zeznaniu rocznym opodatkowanie na skale z ryczałtu i pytanie następujące. Co z odsetkami od niezapłaconych zaliczek? Ryczałt w sierpniu wyszedłby od przychodu, ale go nie wpłacam. licząc na skali takiego podatku by nie było albo nie byłoby go wcale. Czy narażam się na odsetki od niezapłaconego ryczałtu za kolejne miesiące, jeśli wiem, że i tak zmienię formę?
 13. Pytanie odnośnie do oświadczenia u ryczałtowca. Jeśli zawiesił DG na 2 miesiące (lipiec i sierpień) to oświadczenie o wyborze też musi złożyć do 22.08, prawda?
 14. Czy odliczenie 8.700 z tytułu składki zdrowotnej jest już przy liczeniu zaliczki na PIT za 6/2022 płaconej w 7/2022?
 15. Jeżeli składki są płacone przez przedsiębiorcę i za osobę współpracująca, to limit odliczeń to tylko 8.700?
 16. Czy podatnik będący wspólnikiem spółki cywilnej na księgach, może zaliczyć tę część składki zdrowotnej w koszty? Jeżeli tak to jak? Gdyby miał kilka spółek? Tylko część dotyczącą danej spółki?
 17. Czy można zaliczyć do KUP zapłaconą składkę zdrowotną w styczniu 2022 za grudzień 2021?
 18. Czy jak odliczymy składkę 8700,00 od dochodu, a nie w KUP to daniny ta kwota nie pomniejsza?
 19. Czy wspólnik spółki komandytowej może zaliczyć opłaconą zdrowotną w zaliczkach ryczałtowych za najem prywatny?
 20. Jeśli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, to odliczenie połowy składek jest proporcjonalnie? Ale wg jakiego klucza – miesięcznie, rocznie?
 21. A gdzie ująć odliczaną część składki zdrowotnej u ryczałtowców? w ewidencji przychodów tylko z minusem, czy w notesie?
 22. Czy w przypadku ryczałtowca odliczenie składki zdrowotnej od przychodów może pomniejszyć przychód liczony do poszczególnych progów składkowych? Np. przychód na koniec roku wynosi 61 000 (czyli przekroczenie progu uprawniającego do niższej składki zdr.), ale dzięki składce zdrowotnej odliczonej przychód wynosi 59 000 i dzięki temu „”ratuje”” nas to od wpadnięcia w wyższy próg? Pewnie niekoniecznie to tak działa?
 23. Ryczałtowiec od początku roku odprowadza wyższą składkę zdrowotną niż naliczona, aby nie mieć dopłaty w przyszłym roku. Obecnie można odliczyć 50% składki od przychodów naliczonej czy faktycznie zapłaconej?
 24. Czy zapłacone w 2022 r. zaległe składki zdrowotne (u ryczałtowca) też można odliczyć od przychodów?
 25. Czy składkę zdrowotna zapłaconą w styczniu za grudzień 2021 odliczam w całości czy pomniejszam o 7,75%?
 26. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą zmieniająca opodatkowanie z ryczałtu na skale w połowie roku, będzie mogła rozliczenie półroczne za czas, kiedy była na skali przeliczać dwojako i wybierać korzystniejsze rozliczenie z ulga dla klasy średniej lub z podatkiem 12%?
 27. Osoba prowadząca JDG (podatek liniowy) oraz wspólnik spółki jawnej na ryczałcie. Czy ma dwa limity odliczania składki zdrowotnej: dla jdg 8700 zł. + połowa zapłaconej składki ze spółki?
 28. Kiedy można po raz pierwszy odliczyć zapłaconą składkę na ub. zdrowotne w JDG opodatkowanej podatkiem liniowym u podatników wpłacających uproszczone zaliczki? Czy dopiero przy rozliczeniu zaliczki za lipiec czy można już przy zaliczce za czerwiec?”
 29. Czy są jakieś przeciwskazania, żeby składki zdrowotne w liniówce czy ryczałcie odliczyć rocznie? Zakładając, że jeszcze nie wiemy jaką farmę opodatkowania wybierzemy za 2022 r.
 30. Czy będzie to opieka naprzemienna, gdy dziecko mieszka z jednym rodzicem a drugi ma prawa rodzicielskie płaci alimenty i widuje się od czasu do czasu z dzieckiem. Czy mieszkający z dzieckiem rodzic może się rozliczyć jako samotnie wychowujący dziecko?

(więcej…)