30 pytań o Nowy Polski Ład. Odpowiada: Adam Bartosiewicz

Spis treści

Po premierze naszego e-booka o Nowym Polskim Ładzie 5 lipca zorganizowaliśmy specjalny webinar dla naszych czytelników.

Adam Bartosiewicz przedstawił na nim kluczowe zmiany oraz odpowiadał na pytania. Było ich tyle, że postanowiliśmy przygotować suplement do poradnika z 30 dodatkowymi odpowiedziami.

Część z nich prezentujemy poniżej.

Całość materiału opublikowaliśmy właśnie na platformie e-booka oraz forum dyskusyjnym dostępnym dla naszych czytelników.

SPIS PYTAŃ

 1. Czy podatnicy ryczałtu, którzy wybrali tą formę od początku 2022 r. (wcześniej byli opodatkowani liniowym, albo skalą) mogą zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne od VII-2022 (w kontekście art. 17 nowelizacji)?
 2. Czy porzucenie ryczałtu wyklucza możliwość rozliczenia pierwszej połowy roku na skali w zeznaniu rocznym?
 3. Przedsiębiorca w 2022 roku na podatku liniowym. Czy może od 01-07-2022 wybrać rozliczenie wg. skali podatkowej. Jednocześnie jest samotnym rodzicem. Czy będzie miał prawo rozliczyć się za drugie półrocze jako samotny rodzić i skorzystać ulgi na dzieci, jeśli się uczą i pobierają rentę rodzinną. Jedno z dzieci pracuje na zlecenie w roku około 14 000 zł dochodu plus renta rodzinna około 10000 zł.
 4. Podatnik w 2021 był na podatku liniowym, od 2022 wybrał zasady ogólne. Teraz chce wrócić do formy podatku liniowego, czy jest to możliwe?
 5. Czy najem prywatny opodatkowany ryczałtem w 2022 (a także w 2021) można zmienić na opodatkowanie wg skali? (zmiana od 01.07.2022 czy może nawet od 01.01.2022)
 6. Czy firma założona w lipcu na ryczałcie będzie mogła się przeliczyć w 2023 roku na podatku progresywnym czy tylko firmy powstałe przed 1 lipca?
 7. Czy zmiana zasady opodatkowania (z podatku liniowego na skalę) dotyczy tylko osób, które zmiany dokonały w 2022 r. czy wszystkich (bez względu na to od kiedy rozliczają się podatkiem liniowym)?
 8. Jak liczyć podatki w drugiej połowie roku przy obecnej liniówce, z zamiarem wyboru w rozliczeniu rocznym zasad ogólnych.
 9. Czy oświadczenie o zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne można złożyć przez CEIDG czy jednak musi to być bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego (ePUAP, wersja papierowa)?
 10. Czy w przypadku najmu prywatnego na ryczałcie można porzucić ryczałt w połowie roku?
 11. Czy dla składki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r. bierzemy przychód za pierwsze półrocze, czy przychód roczny? Limity w ryczałcie odnosiły się do przychodu rocznego. Środowisko doradców ma wątpliwości.
 12. Zamierzam zmienić w zeznaniu rocznym opodatkowanie na skale z ryczałtu i pytanie następujące. Co z odsetkami od niezapłaconych zaliczek? Ryczałt w sierpniu wyszedłby od przychodu, ale go nie wpłacam. licząc na skali takiego podatku by nie było albo nie byłoby go wcale. Czy narażam się na odsetki od niezapłaconego ryczałtu za kolejne miesiące, jeśli wiem, że i tak zmienię formę?
 13. Pytanie odnośnie do oświadczenia u ryczałtowca. Jeśli zawiesił DG na 2 miesiące (lipiec i sierpień) to oświadczenie o wyborze też musi złożyć do 22.08, prawda?
 14. Czy odliczenie 8.700 z tytułu składki zdrowotnej jest już przy liczeniu zaliczki na PIT za 6/2022 płaconej w 7/2022?
 15. Jeżeli składki są płacone przez przedsiębiorcę i za osobę współpracująca, to limit odliczeń to tylko 8.700?
 16. Czy podatnik będący wspólnikiem spółki cywilnej na księgach, może zaliczyć tę część składki zdrowotnej w koszty? Jeżeli tak to jak? Gdyby miał kilka spółek? Tylko część dotyczącą danej spółki?
 17. Czy można zaliczyć do KUP zapłaconą składkę zdrowotną w styczniu 2022 za grudzień 2021?
 18. Czy jak odliczymy składkę 8700,00 od dochodu, a nie w KUP to daniny ta kwota nie pomniejsza?
 19. Czy wspólnik spółki komandytowej może zaliczyć opłaconą zdrowotną w zaliczkach ryczałtowych za najem prywatny?
 20. Jeśli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, to odliczenie połowy składek jest proporcjonalnie? Ale wg jakiego klucza – miesięcznie, rocznie?
 21. A gdzie ująć odliczaną część składki zdrowotnej u ryczałtowców? w ewidencji przychodów tylko z minusem, czy w notesie?
 22. Czy w przypadku ryczałtowca odliczenie składki zdrowotnej od przychodów może pomniejszyć przychód liczony do poszczególnych progów składkowych? Np. przychód na koniec roku wynosi 61 000 (czyli przekroczenie progu uprawniającego do niższej składki zdr.), ale dzięki składce zdrowotnej odliczonej przychód wynosi 59 000 i dzięki temu „”ratuje”” nas to od wpadnięcia w wyższy próg? Pewnie niekoniecznie to tak działa?
 23. Ryczałtowiec od początku roku odprowadza wyższą składkę zdrowotną niż naliczona, aby nie mieć dopłaty w przyszłym roku. Obecnie można odliczyć 50% składki od przychodów naliczonej czy faktycznie zapłaconej?
 24. Czy zapłacone w 2022 r. zaległe składki zdrowotne (u ryczałtowca) też można odliczyć od przychodów?
 25. Czy składkę zdrowotna zapłaconą w styczniu za grudzień 2021 odliczam w całości czy pomniejszam o 7,75%?
 26. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą zmieniająca opodatkowanie z ryczałtu na skale w połowie roku, będzie mogła rozliczenie półroczne za czas, kiedy była na skali przeliczać dwojako i wybierać korzystniejsze rozliczenie z ulga dla klasy średniej lub z podatkiem 12%?
 27. Osoba prowadząca JDG (podatek liniowy) oraz wspólnik spółki jawnej na ryczałcie. Czy ma dwa limity odliczania składki zdrowotnej: dla jdg 8700 zł. + połowa zapłaconej składki ze spółki?
 28. Kiedy można po raz pierwszy odliczyć zapłaconą składkę na ub. zdrowotne w JDG opodatkowanej podatkiem liniowym u podatników wpłacających uproszczone zaliczki? Czy dopiero przy rozliczeniu zaliczki za lipiec czy można już przy zaliczce za czerwiec?”
 29. Czy są jakieś przeciwskazania, żeby składki zdrowotne w liniówce czy ryczałcie odliczyć rocznie? Zakładając, że jeszcze nie wiemy jaką farmę opodatkowania wybierzemy za 2022 r.
 30. Czy będzie to opieka naprzemienna, gdy dziecko mieszka z jednym rodzicem a drugi ma prawa rodzicielskie płaci alimenty i widuje się od czasu do czasu z dzieckiem. Czy mieszkający z dzieckiem rodzic może się rozliczyć jako samotnie wychowujący dziecko?

 1. Porzucenie ryczałtu przez podatników, którzy wybrali tę formę opodatkowania na początku 2022 r.

Czy podatnicy ryczałtu, którzy wybrali tą formę od początku 2022 r. (wcześniej byli opodatkowani liniowym, albo skalą) mogą zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne od VII-2022 (w kontekście art .17 nowelizacji)?

AB: Tak, uważam, że również Ci podatnicy, którzy wybrali ryczałt na początku 2022 r. mogą wybrać porzucić ryczałt przed 22 sierpnia 2022 r. i wybrać dla drugiej połowy roku skalę podatkową.

Przepis art. 17 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej z 9 czerwca 2022 r. stanowi, że  podatnik, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (u.z.p.d.), który w terminie określonym w tym przepisie nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy czym w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej, oświadczenie to składają wszyscy wspólnicy.

Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem na początku 2022 r. jest podatnikiem, o którym mowa w art. 9 ust. 1 u.z.p.d.f., który nie złożył (na początku 2022 r.) oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu.

Faktycznie – przepis art. 15 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej z 9 czerwca 2022 r. – który stanowi o możliwości wstecznej zmiany formy opodatkowania za cały 2022 r., ma inne brzmienie. Stanowi on, że podatnicy stosujący przed 1 lipca 2022 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach skali podatkowej, jeżeli zawiadomią o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym, złożonym w terminie określonym w tym przepisie.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ta wsteczna zmiany formy opodatkowania będzie dokonywana w takim momencie 2023 r., że duża część podatników (opodatkowanych początkowo w 2022 r. ryczałtem) może zrezygnować z tego ryczałtu prospektywnie (dla 2023 r.). Oni (mimo tego, że zrezygnują z ryczałtu dla 2023 r.) będą mogli wstecznie zmienić formę opodatkowania dla 2022 r. Być może właśnie stąd, inne brzmienie art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 u.z.p.d.f.

 

2. Porzucenie ryczałtu – brak możliwości późniejszego wyboru skali dla całego roku

Czy porzucenie ryczałtu wyklucza możliwość rozliczenia pierwszej połowy roku na skali w zeznaniu rocznym?

AB: Wydaje się, w przypadku porzucenia ryczałtu nie będzie możliwości wstecznej zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową dla całego 2022 roku.

Przepis art. 17 ust. 3 ustawy nowelizacyjnej zastrzega, że podatnik, który porzucił ryczał w połowie roku, opłaca podatek dochodowy od dochodów osiągniętych od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na zasadach skali podatkowej.

Przepis art. 15 nowelizacji, który dotyczy wstecznej zmiany formy opodatkowania za cały 2022 r., stanowi o tym, że zmienić formę opodatkowania może podatnik stosujący przed 1 lipca 2022 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oraz, że taki podatnik może wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadzie skali podatkowej.

W zasadzie nie ma wyraźnego wyłączenia zastosowania art. 15 nowelizacji (czyli wstecznej zmiany formy opodatkowania) do podatników, którzy porzucili ryczał od 1 lipca 2022 r. (składając stosowne oświadczenie między 1 lipca a 22 sierpnia 2022 r.). Wprawdzie cytowany już przepis art. 17 ust. 3 nowelizacji stanowi, że taki podatnik opłaca podatek dochodowy od dochodów osiągniętych od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na zasadach skali podatkowej. Można go jednak rozumieć w ten sposób, że za ten okres podatek od dochodów z DG jest rozliczany według skali, co nie wyłącza opodatkowania dochodów za pierwszą połowę roku także na zasadzie skali podatkowej, tym razem na podstawie art. 15 nowelizacji. Przepis zastrzega bowiem, że wstecznie mogą zmienić formę opodatkowania podatnicy stosujący przed 1 lipca 2022 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Faktem zaś jest, że podatnik, który po 30 czerwca 2022 r. porzucił ryczałt był podatnikiem stosującym opodatkowanie zryczałtowane przed 1 lipca 2022 r. Mógłby więc wstecznie zmienić formę opodatkowania.

Tak więc – jest to kwestia wątpliwa. Choć bowiem wydaje się, że podatnik porzucający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinien obowiązkowo rozliczyć się za pierwszą połowę roku ryczałtem, to jednak brzmienie przepisów wydaje się (jednak!) pozwalać mu na zmianę tej formy opodatkowania także za pierwszą połowę roku (już po zakończeniu tego roku)

3. Brak możliwości hybrydowego rozliczenia podatek liniowy – skala

Przedsiębiorca w 2022 roku na podatku liniowym. Czy może od 01-07-2022 wybrać rozliczenie wg. skali podatkowej. Jednocześnie jest samotnym rodzicem. Czy będzie miał prawo rozliczyć się za drugie półrocze jako samotny rodzić i skorzystać ulgi na dzieci, jeśli się uczą i pobierają rentę rodzinną. Jedno z dzieci pracuje na zlecenie w roku około 14 000 zł dochodu plus renta rodzinna około 10000 zł.

AB: Nie, nie ma takiej możliwości.

W szczególności trzeba zwrócić uwagę na to, że podatnicy opodatkowani w formie skali podatkowej nie mogą porzucić tej formy opodatkowania w połowie 2022 roku. Inaczej niż podatnicy opodatkowani ryczałtem, mogą tylko zmienić wstecznie formę opodatkowania dla całego 2022 roku, już po jego zakończeniu.

Natomiast, jeśli tacy podatnicy wstecznie zmienią formę opodatkowania, to wówczas zasadniczo będą mogli rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

4. Nie można wstecznie wrócić do podatku liniowego za 2022 r.

Podatnik w 2021 był na podatku liniowym, od 2022 wybrał zasady ogólne. Teraz chce wrócić do formy podatku liniowego, czy jest to możliwe?

AB: Nie, w zasadzie nie jest to możliwe, w odniesieniu do 2022 r.

Przepisy przejściowe zawarte w nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. przewidują trzy szczególne rozwiązania prawne:

 1. Podatnicy opodatkowani liniowo mogą po zakończeniu 2022 roku wybrać wstecznie opodatkowanie dochodów z działalności w formie skali podatkowej.
 2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem mogą po zakończeniu 2022 roku wybrać wstecznie opodatkowanie dochodów z działalności w formie skali podatkowej.
 3. Podatnicy opodatkowani ryczałtem mogą w połowie 2022 roku wybrać opodatkowanie dochodów z działalności osiąganych w II połowie 2022 r. w formie skali podatkowej.

Nie ma natomiast możliwości, aby zmienić formę opodatkowania (ze skutkiem dla całego 2022 roku albo ze skutkiem dla drugiej połowy 2022 roku) ze skali podatkowej na „liniówkę”.

Opodatkowanie liniowe można wybrać od początku 2023 r. Ewentualnie można zlikwidować działalność i później otworzyć ją ponownie, wówczas wybierając skalę podatkową. Chociaż jest to rozwiązanie ryzykowne, ponieważ może być uznane za działanie pozorne, co będzie oznaczać zakwestionowanie skuteczności wyboru skali podatkowej przy ponownym „rozpoczynaniu działalności w 2022 r.”.

5. Zmiana opodatkowania przychodów z ryczałtu na skalę podatkową

Czy najem prywatny opodatkowany ryczałtem w 2022 (a także w 2021) można zmienić na opodatkowanie wg skali? (zmiana od 01.07.2022 czy może nawet od 01.01.2022)

AB: Tak, jest to wyjątkowo możliwe.

Regulacje w tym zakresie są zawarte w art. 16 ustawy nowelizacyjnej.

Przepisy pozwalają na to, aby podatnicy opodatkowani ryczałtem w odniesieniu do przychodów z tzw. najmu prywatnego po zakończeniu 2022 r. wybrali opodatkowanie tych przychodów (dochodów) na zasadzie skali podatkowej.

Ta zmiana może być dokonana dopiero po zakończeniu 2022 roku i będzie miała skutek dla całego 2022 r. Nie można natomiast zmienić formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ze skutkiem od lipca 2022 r.

6. Działalność otwarta w lipcu 2022 r. a wsteczna zmiana formy opodatkowania

Czy firma założona w lipcu na ryczałcie będzie mogła się przeliczyć w 2023 roku na podatku progresywnym czy tylko firmy powstałe przed 1 lipca?

AB: Nie, nie będzie to możliwe.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej z 9 czerwca 2022 r. stanowi, że podatnicy stosujący przed 1 lipca 2022 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach skali podatkowej, jeżeli zawiadomią o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym, złożonym w terminie określonym w tym przepisie.

Tak więc przepis dotyczący wstecznej zmiany formy opodatkowania (z ryczałtu na skalę) ma zastosowanie tylko do podatników, który byli opodatkowani ryczałtem przed 1 lipca 2022 r. Jeśli zatem ktoś zaczął działalność po 30 czerwca 2022 r., to wówczas nie stosował opodatkowania ryczałtem przed 1 lipca 2022 r., a zatem nie ma możliwości wstecznej zmiany formy opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu na skalę podatkową.

7. Zakres czasowy uprawnień do zmiany formy opodatkowania

Czy zmiana zasady opodatkowania (z podatku liniowego na skalę) dotyczy tylko osób, które zmiany dokonały w 2022 r. czy wszystkich (bez względu na to od kiedy rozliczają się podatkiem liniowym)?

AB: Taka, możliwość dotyczy wszystkich podatników, którzy przed 1 lipca 2022 r. byli opodatkowani w formie podatku liniowego. Niezależnie od tego, czy wybrali tę formę opodatkowania w 2022 r., czy też w 2022 r. kontynuowali tę formę opodatkowania.

Przepis art. 14 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej z dnia 9 czerwca 2022 r. stanowi bowiem, że podatnicy stosujący przed 1 lipca 2022 r. opodatkowanie 19% podatkiem liniowym, mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach skali podatkowej, jeżeli zawiadomią o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym, złożonym w terminie określonym w tym przepisie.

8. Zamiar wstecznej zmiany formy opodatkowania a zaliczki za II połowę roku

Jak liczyć podatki w drugiej połowie roku przy obecnej liniówce, z zamiarem wyboru w rozliczeniu rocznym zasad ogólnych.

AB: Trzeba je liczyć „normalnie”, tzn. przy liczeniu zaliczek stosując stawkę 19%.

Podatnik, który zamierza porzucić liniówkę, będzie o czynił dopiero po zakończeniu 2022 roku. W trakcie trwania 2022 r. jest on podatnikiem opodatkowanym liniowo. Powinien liczyć zaliczki na podatek według zasad obowiązujących podatników opodatkowanych w tej formie.

Nie ma prawnych możliwości przeliczania zaliczek w zastosowaniem skali.

Tak, oczywiście spowoduje to zapewne powstanie nadpłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Brak liczenia zaliczek na podatek według reżimu stawki 19% może jednak prowadzić do powstania zaległości w zaliczkach na podatek.

9. Porzucenie ryczałtu – nie poprzez CEIDG

Czy oświadczenie o zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne można złożyć przez CEIDG czy jednak musi to być bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego (ePUAP, wersja papierowa)?

AB: Nie, nie jest to możliwe.

Przepis art. 17 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej z 9 czerwca 2022 r. stanowi, że  podatnik, który jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, który nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przepis stanowi zatem o złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Nie ma przepisów, które pozwalałyby na złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem CEIDG.

10. Zmiana formy opodatkowania przychodów z wynajmu prywatnego – nie w ciągu roku

Czy w przypadku najmu prywatnego na ryczałcie można porzucić ryczałt w połowie roku?

AB: Nie. Jak wynika z art. 16 ustawy nowelizacyjnej podatnicy opodatkowani ryczałtem w odniesieniu do przychodów z tzw. najmu prywatnego mogą po zakończeniu 2022 r. wybrać opodatkowanie tych przychodów (dochodów) na zasadzie skali podatkowej.

Ta zmiana może być dokonana dopiero po zakończeniu 2022 roku ze skutkiem dla całego roku 2022. Nie ma możliwości porzucenia ryczałtu od przychodów z wynajmu prywatnego ze skutkiem od lipca 2022 r.

11. Porzucenie ryczałtu a limit przychodów do składek zdrowotnych

Czy dla składki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r. bierzemy przychód za pierwsze półrocze, czy przychód roczny? Limity w ryczałcie odnosiły się do przychodu rocznego. Środowisko doradców ma wątpliwości.

AB: Z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) wynika, że o rocznej podstawie składek zdrowotnych w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego decyduje wysokość (kwota) „osiągniętych przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Przyjąć należy, że jeśli dany podatnik porzucił opodatkowanie ryczałtem, to uzyskiwane przez niego w drugiej połowie 2022 roku przychody nie są już przychodami „w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”. W związku z tym nie powinny być one brane pod uwagę przy wyliczaniu rocznej podstawy do składki zdrowotnej.

12. Zamiar wstecznej zmiany formy opodatkowania a ryczałt należny za II połowę roku

Zamierzam zmienić w zeznaniu rocznym opodatkowanie na skale z ryczałtu i pytanie następujące. Co z odsetkami od niezapłaconych zaliczek? Ryczałt w sierpniu wyszedłby od przychodu, ale go nie wpłacam. licząc na skali takiego podatku by nie było albo nie byłoby go wcale. Czy narażam się na odsetki od niezapłaconego ryczałtu za kolejne miesiące, jeśli wiem, że i tak zmienię formę?

AB: Tak, moim zdaniem jest takie ryzyko.

Podatnik, który zamierza zmienić wstecznie formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową, będzie o czynił dopiero po zakończeniu 2022 roku. W trakcie trwania 2022 r. jest on podatnikiem opodatkowanym ryczałtem. Powinien wyliczać należny ryczałt według zasad obowiązujących podatników opodatkowanych w tej formie i wpłacać ten ryczałt w obowiązujących terminach. 

Brak wpłaty ryczałtu miesięcznego skutkuje powstaniem zaległości podatkowych z tego tytułu. Te zaległości mogą być ewentualnie określone przez orany podatkowe, także po zakończeniu 2022 roku, w trybie art. 53a ordynacji podatkowej (aczkolwiek wydaje się to dość mało prawdopodobne w praktyce).

13. Porzucenie ryczałtu w II połowie roku a podatnik mający zawieszoną DG

Pytanie odnośnie do oświadczenia u ryczałtowca. Jeśli zawiesił DG na 2 miesiące (lipiec i sierpień) to oświadczenie o wyborze też musi złożyć do 22.08, prawda?

AB: Tak, taki podatnik musi złożyć to oświadczenie również do 22 sierpnia 2022 r.

Przepisy ustawy nowelizacyjnej z 9 czerwca 2022 r., pozwalające na porzucenie ryczałtu dla II połowy 2022 r. nie traktują w żaden szczególny sposób podatników, którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą.

Tacy podatnicy muszą złożyć stosowne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem – ze skutkiem od 1 lipca 2022 r. – również najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2022 r.

14. Składki zdrowotne w kosztach – przy zaliczce za czerwiec?

Czy odliczenie 8.700 z tytułu składki zdrowotnej jest już przy liczeniu zaliczki na PIT za 6/2022 płaconej w 7/2022?

AB: Zmiany pozwalające na możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne weszły w życie z dniem 1 lipca 2022 r. To mogłoby wskazywać, że przy liczeniu zaliczki za czerwiec 2022 r. nie należałoby jeszcze uwzględniać składki w kosztach uzyskania przychodów.

Z drugiej jednak strony przepisy przejściowe – tj. art. 25 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej – stanowią, że przepisy PIT w nowym brzmieniu, mają zastosowanie do zaliczek, począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r., z tym że przy ich obliczaniu podatnicy opodatkowani stawką liniową, mogą uwzględnić składki zdrowotne, zapłacone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Tak więc przepisy przejściowe pozwalałaby na uwzględnienie składek zdrowotnych – zapłaconych przed 1 lipca 2022 r. – także przy obliczeniu zaliczki należnej za czerwiec (i później). To zaś wskazuje na możliwość zaliczenia składki zdrowotnej w KUP już przy liczeniu zaliczki za czerwiec 2022 r.

15. Limit odliczeń dotyczy łącznie przedsiębiorcy i osoby współpracującej

Jeżeli składki są płacone przez przedsiębiorcę i za osobę współpracująca, to limit odliczeń to tylko 8.700?

AB: Tak, ten limit jest łączny.

Z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 58 updof wynika, że mogą być kosztami uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 3 ):

a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo,

b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym liniowo

– przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł.

Przepis stanowi zatem o „łącznej wysokości tych składek”. Limit dotyczy zatem zarówno składek płaconych za przedsiębiorcę, jak i za osobę współpracującą.


Pozostałe tematy omawiane w suplemencie do poradnika – udostępnionym czytelnikom e-booka:

 1. Jeżeli składki są płacone przez przedsiębiorcę i za osobę współpracująca, to limit odliczeń to tylko 8.700?
 2. Czy podatnik będący wspólnikiem spółki cywilnej na księgach, może zaliczyć tę część składki zdrowotnej w koszty? Jeżeli tak to jak? Gdyby miał kilka spółek? Tylko część dotyczącą danej spółki?
 3. Czy można zaliczyć do KUP zapłaconą składkę zdrowotną w styczniu 2022 za grudzień 2021?
 4. Czy jak odliczymy składkę 8700,00 od dochodu, a nie w KUP to daniny ta kwota nie pomniejsza?
 5. Czy wspólnik spółki komandytowej może zaliczyć opłaconą zdrowotną w zaliczkach ryczałtowych za najem prywatny?
 6. Jeśli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, to odliczenie połowy składek jest proporcjonalnie? Ale wg jakiego klucza – miesięcznie, rocznie?
 7. A gdzie ująć odliczaną część składki zdrowotnej u ryczałtowców? w ewidencji przychodów tylko z minusem, czy w notesie?
 8. Czy w przypadku ryczałtowca odliczenie składki zdrowotnej od przychodów może pomniejszyć przychód liczony do poszczególnych progów składkowych? Np. przychód na koniec roku wynosi 61 000 (czyli przekroczenie progu uprawniającego do niższej składki zdr.), ale dzięki składce zdrowotnej odliczonej przychód wynosi 59 000 i dzięki temu „”ratuje”” nas to od wpadnięcia w wyższy próg? Pewnie niekoniecznie to tak działa?
 9. Ryczałtowiec od początku roku odprowadza wyższą składkę zdrowotną niż naliczona, aby nie mieć dopłaty w przyszłym roku. Obecnie można odliczyć 50% składki od przychodów naliczonej czy faktycznie zapłaconej?
 10. Czy zapłacone w 2022 r. zaległe składki zdrowotne (u ryczałtowca) też można odliczyć od przychodów?
 11. Czy składkę zdrowotna zapłaconą w styczniu za grudzień 2021 odliczam w całości czy pomniejszam o 7,75%?
 12. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą zmieniająca opodatkowanie z ryczałtu na skale w połowie roku, będzie mogła rozliczenie półroczne za czas, kiedy była na skali przeliczać dwojako i wybierać korzystniejsze rozliczenie z ulga dla klasy średniej lub z podatkiem 12%?
 13. Osoba prowadząca JDG (podatek liniowy) oraz wspólnik spółki jawnej na ryczałcie. Czy ma dwa limity odliczania składki zdrowotnej: dla jdg 8700 zł. + połowa zapłaconej składki ze spółki?
 14. Kiedy można po raz pierwszy odliczyć zapłaconą składkę na ub. zdrowotne w JDG opodatkowanej podatkiem liniowym u podatników wpłacających uproszczone zaliczki? Czy dopiero przy rozliczeniu zaliczki za lipiec czy można już przy zaliczce za czerwiec?”
 15. Czy są jakieś przeciwskazania, żeby składki zdrowotne w liniówce czy ryczałcie odliczyć rocznie? Zakładając, że jeszcze nie wiemy jaką farmę opodatkowania wybierzemy za 2022 r.
 16. Czy będzie to opieka naprzemienna, gdy dziecko mieszka z jednym rodzicem a drugi ma prawa rodzicielskie płaci alimenty i widuje się od czasu do czasu z dzieckiem. Czy mieszkający z dzieckiem rodzic może się rozliczyć jako samotnie wychowujący dziecko?
 

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x