Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. – krok po kroku

Przekształcenie firmy (JDG, spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej) to złożony proces. Składa się na niego wiele elementów i może być przeprowadzone na wiele sposobów. Kluczem jest wypracowanie właściwej – czyli optymalnej w danych okolicznościach – ścieżki działania. W tym odcinku Podcastu pokazuję proces, jakim posługujemy się w Gardens Tax & Legal przekształcając firmy naszych klientów. Od ustalenia priorytetów celów właściciela firmy, przez zbudowanie strategii przekształcenia, czynności przygotowawcze, […]