Co dalej z KSeF? Wnioski po konsultacjach w MF

Spis treści

Na początku marca w Ministerstwie Finansów zakończyły się konsultacje KSeF.

W najnowszym odcinku podcastu Adam Bartosiewicz przedstawia wnioski jakie można z nich wyciągnąć.

Z tego odcinka dowiesz się w szczególności:

  • jakich obszarów dotyczyły konsultacje?
  • czy można spodziewać się jakichś zmian w modelu obowiązkowego KSEF?
  • na co warto się przygotować w najbliższej przyszłości?

KSeF – bezpłatny newsletter

Więcej wiedzy o KSeF – artykuły, podcasty i dodatkowe materiały – znajdziesz w naszym specjalnym, darmowym newsletterze o KSeF

Zapisz się, klikając przycisk poniżej!


Konsultacje KSeF

Ministerstwo Finansów, zapowiadając odroczenie wejścia w życie obowiązkowego KSeF, zapowiedziało jednocześnie, że będą miały miejsce konsultacje z podatnikami i z przedsiębiorcami, z innymi podmiotami zainteresowanymi działaniem systemu KSeF. Te konsultacje faktycznie się odbyły. Miało miejsce łącznie kilka spotkań. Spotkania trwały od 16 lutego do 1 marca. Odbywały się w formule hybrydowej, bowiem z jednej strony konsultacje działy się na żywo, było spotkanie z fizyczną obecnością zainteresowanych w budynku Ministerstwa Finansów, ale jednocześnie to spotkanie było transmitowane poprzez stosowne kanały do zdalnej komunikacji. Zainteresowani mogli wziąć udział w tej transmisji. Była możliwość aktywnego uczestnictwa także w formule online, czyli zadawania pytań.

Tak jak już przed chwilą powiedziałem: konsultacje odbywały się od 16 lutego do 1 marca.

W tym okresie odbyło się łącznie kilka spotkań, które były poświęcone różnym tematom. Tematy tych spotkań były następujące: bezpieczeństwo i wydajność systemu, faktury konsumenckie i status nabywcy, identyfikator KSeF w płatnościach, spotkanie z branżą faktoringową, spotkanie z branżą dostawców mediów, spotkanie z branżą paliwową, spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego. Etapowe wdrożenie systemu KSeF oraz wyjaśnienia, interpretacje i szkolenia.

Te spotkania miały różną jakość.

Czasami niestety bywały zbyt chaotyczne, a prowadzący wydawali się nie do końca panować nad ich przebiegiem. Można też było zaobserwować to, że na tych spotkaniach przedstawiciele ministerstwa są raczej nastawieni przede wszystkim na wysłuchanie problemów, bolączek, wątpliwości użytkowników systemu. Natomiast raczej nie było zapowiadania konkretnych rozwiązań, raczej nie było informacji o tym, w którą stronę dana kwestia może być rozwiązana. Na pewno cennym walorem tych spotkań było to, że ministerstwo miało szansę poznać faktyczne obawy i wątpliwości użytkowników systemu. Być może z dużej części tych kwestii i wątpliwości nie do końca zdawano sobie po stronie projektantów systemu, po stronie jego twórców sprawę, bądź też być może nie do końca dostrzegano skalę pewnych problemów, które zostały podczas tych spotkań podniesione. To na pewno jest wartością dodaną tych spotkań, bo należy spodziewać się, należy życzyć sobie, że te wątpliwości i te problemy, które zostały zgłoszone, zostały dostrzeżone przez ministerstwo i być może zostanie podjęta próba ich rozwiązania. Więc to na pewno jest dużą wartością tych wszystkich spotkań.

Przedstawiając tak bardzo skrótowo kilka najważniejszych obserwacji i kilka najważniejszych spostrzeżeń po tych spotkaniach nie da się tego zrobić inaczej, ponieważ spotkań było łącznie bodajże osiem albo dziewięć i każde z nich trwało po około półtorej do dwóch godzin. Więc tutaj tylko można przedstawić najważniejsze kwestie, które zapadają w pamięć. W każdym razie odnosząc się do tych najważniejszych kwestii, mówiąc po kolei o tym, co było na poszczególnych spotkaniach, można takie następujące obserwacje poczynić.

Bezpieczeństwo i wydajność KSeF

Spotkanie bezpieczeństwo i wydajność było pierwszym spotkaniem konsultacyjnym w ramach KSeF-u.

Było tutaj trochę takich tematów ogólnych, można powiedzieć pewnie z racji tego, że było to pierwsze spotkanie. Niemniej jednak podczas tego spotkania dosyć dużo kwestii całkiem specjalistycznych zostało podniesionych. Najważniejsza rzecz chyba po tym spotkaniu, i to na pewno jest już pewna wartość, która faktycznie zaistniała to to, że podczas spotkania pojawił się pomysł, żeby podmioty, które masowo wysyłają faktury, wspólnie z Ministerstwem Finansów podjęły się przetestowania wydajności systemu w okresach takich szczytowych, jeżeli można powiedzieć. Bo Ministerstwo Finansów przyznało, że o ile została oszacowana globalna liczba faktur, które miałyby w okresach miesięcznych wchodzić do systemu, o tyle ministerstwo nie ma za bardzo informacji o tym, jak wyglądałaby częstotliwość wpływu tych dokumentów, to znaczy w jakich dniach i w jakich godzinach należałoby się spodziewać takich szczytów wpływu dokumentów do systemu.

Podczas tego spotkania powstał pomysł powołania takiej grupy roboczej, która miałaby to testować i na początku marca, podsumowując te konsultacje, Ministerstwo Finansów poinformowało, że taka grupa robocza właśnie zaczęła prace. Myślę, że to na pewno może przyczynić się do zaprojektowania tego systemu już tak od strony czysto technicznej, żeby w miarę możliwości zapewnić jego przepustowość. Podczas tego spotkania, jak i podczas wielu innych jak mantra powracał temat czy system sobie poradzi, czy system nie padnie mówiąc kolokwialnie pod naporem przysyłanych do niego dokumentów. Jak to będzie działać? Prace tej grupy roboczej dają nadzieję na to, że będzie to zrobione najlepiej jak się tylko da. Podczas tego spotkania pojawił się także temat jak odróżnić, jak sprecyzować różnego rodzaju awarie KSeF-u i niedostępności KSeF-u od jakichś zwykłych spowolnień, które bardzo utrudniają pracę z tym systemem, ale de facto nie oznaczają jego niedostępności. Wielu użytkowników, którzy używają już dzisiaj KSeF-u czy to do testów, czy to do dobrowolnego wysyłania faktur ustrukturyzowanych zgłaszało tego rodzaju problem, że system często działa bardzo wolno i czy są, czy będą wprowadzone jakiekolwiek funkcjonalności, które np. będą pozwalały na uznanie, że określony stopień spowolnienia systemu de facto oznacza jego niedostępność. Niestety Ministerstwo Finansów nic na ten temat nie było w stanie powiedzieć, aczkolwiek zasygnalizowanie tego problemu być może w przyszłości będzie skutkowało jakimiś działającymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Na jedną jeszcze rzecz można tutaj zwrócić uwagę, jaka pojawiła się w tym spotkaniu. Na tym spotkaniu mianowicie padła zapowiedź, że w połowie 2024 roku znikną tokeny jako sposób uwierzytelniania się w systemie. Tokeny mają być zastąpione przez certyfikaty. Jak dokładnie ma działać ta funkcjonalność? Niestety jeszcze nie wiemy, ministerstwo nie bardzo było w stanie powiedzieć coś więcej.

Faktury konsumenckie i status nabywcy

Drugie spotkanie w ramach konsultacji KSeF było poświęcone fakturom konsumenckim i statusowi nabywcy, który ma zostać zafakturowany.

Tutaj trzeba wspomnieć od razu, że zgodnie z przyjętym na razie przynajmniej modelem KSeF, faktury konsumenckie, czyli faktury wystawiane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, mają pozostawać całkowicie poza KSeF. Zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami nie tylko nie będzie trzeba, ale nie będzie można dokumentować czynności na rzecz konsumentów fakturami ustrukturyzowanymi. Podczas tego spotkania jego pierwszą część zdominował przede wszystkim temat odróżniania czy też weryfikowania statusu nabywcy, określania tego czy też przesłanek do określania tego, kiedy nasz nabywca jest konsumentem. Tutaj dyskusja była mocno chaotyczna i wydawało się, że podczas tej dyskusji dochodzi do wielu nieporozumień. Miałem też wrażenie, że często wielu dyskutantów albo po prostu mijało się z treścią przepisów, albo odkrywało rzeczy już dawno odkryte. W każdym razie jakąś konkluzją z tych dyskusji miałoby być to, co dla mnie wydaje się kwestią oczywistą, że to generalnie odbiorca faktury, odbiorca świadczenia określa swój status podając swój NIP, który identyfikuje go jako podatnika VAT czynnego, albo tego NIP-u nie podaje i wtedy identyfikujemy go jako konsumenta. Moim zdaniem jest to jedyna (chyba) możliwa do zastosowania w praktyce przesłanka. Aczkolwiek należy oczywiście zdawać sobie sprawę z faktu, że mamy tutaj jeszcze problem z podatnikami VAT zwolnionymi. Mamy problem z rolnikami zryczałtowanymi, którzy mogą nie mieć tego NIP-u, jeśli nie są np. płatnikami zaliczek na podatek dochodowy, płatnikami składek ZUS. A jednak mimo wszystko są wtedy podatnikami. Tutaj na pewno będą potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe wytyczne.

Drugi wątek, który pojawiał się podczas tej dyskusji, podczas tego spotkania, to było wiele głosów z sali podczas dyskusji, żeby rozważyć jednak możliwość dobrowolnego wprowadzania faktur konsumenckich do KSeF-u. Wiele osób twierdziło, że to rozwiązanie z ich punktu widzenia, z punktu widzenia ich biznesu byłoby rozwiązaniem dobrym. Wiele podmiotów, były też i takie głosy z sali, twierdziło, że nie chcą faktur konsumenckich w KSeF-ie, ponieważ będzie generować to problemy. W tym kontekście wydaje się, że rozwiązaniem godnym rozważenia jest dopuszczenie dobrowolnego wprowadzania faktur konsumenckich do KSeF. Kto wie, być może takiego rozwiązania się doczekamy wtedy, kiedy KSeF generalnie stanie się obowiązkowy. Być może takie zmiany w obowiązkowym KSeF-ie się pojawią, że właśnie faktury konsumenckie będą mogły być wprowadzane do KSeF-u jeśli dany sprzedawca będzie tak chciał robić.

Identyfikator KSeF w płatnościach bankowych

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji dotyczyło tematu identyfikatora KSeF w płatnościach bankowych.

Tutaj można przypomnieć, że przepisy, które wprowadzają obowiązkowy KSeF zakładają, że podawanie w tytułach płatności przy dokonywaniu przelewów bankowych tzw. identyfikatora KSeF będzie obowiązkowe wtedy, kiedy płatność będzie dokonywana pomiędzy podatnikami VAT czynnymi. Podczas tego spotkania przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślali, że to będzie obowiązek prawny, a nie tylko jakieś zalecenie, i że ministerstwo nie planuje na razie wycofywania się z tego obowiązku. Ale jednocześnie wskazywano, co wynika z obowiązujących przepisów i jak rozumiem, nie nastąpi żadna zmiana w tym zakresie, że brak podania identyfikatora KSeF wbrew obowiązkowi nie będzie w żaden sposób sankcjonowane. Nie będzie to ani czyn, który podlegałby jakiejś odpowiedzialności karnej skarbowej, ani nie będzie to czyn, który podlegałby jakiejś karze administracyjnej, ani też wreszcie podatnik, który nie poda takiego identyfikatora dokonując przelewu nie będzie w żaden sposób karany podatkowo, jeżeli tak można powiedzieć, tzn. nie będzie takiego skutku, że kwota zapłacona za fakturę z wadliwym przelewem, tzn. z przelewem, w którym nie ma identyfikatora płatności, miałaby nie stanowić kosztów uzyskania przychodu. Tutaj takiej sankcji się nie planuje. Czyli mamy obowiązek prawny, ale on nie jest w żaden sposób sankcjonowany ani bezpośrednio, ani pośrednio.

Zapowiedziano też podczas tego spotkania, że zostaną wydane objaśnienia dotyczące podawania identyfikatora KSeF w płatnościach i również podkreślono fakt, że identyfikator, o którym mówimy, trzeba będzie podawać dokonując klasycznego, jeżeli tak można powiedzieć, przelewu bankowego. Natomiast nie będzie tego identyfikatora m.in. w przypadku polecenia zapłaty. Nie będzie tego identyfikatora także przy różnego rodzaju płatnościach natychmiastowych tzw., czyli takich płatnościach jak bramki płatnicze zapewniane przez pośredników, jak oczywiście karty płatnicze, jak instrument typu BLIK i podobne. Tam tego identyfikatora nie będzie, bo nie bardzo są też techniczne możliwości, żeby ten identyfikator tam podać.

Faktoring

Następne spotkanie było poświęcone faktoringowi, czy też było spotkaniem z firmami z branży faktoringu. Tutaj podczas tych konsultacji przedstawiciele branży zwracali przede wszystkim uwagę na to, że firmy zajmujące się faktoringiem są narażone na różnego rodzaju oszustwa związane z wykorzystywaniem faktur. Zwracano w szczególności uwagę po pierwsze na oszustwo polegające na tym, że różne firmy finansują te same faktury, te same należności. Jednocześnie zwracano uwagę na oszustwa polegające na tym, że po sfinansowaniu należności przez firmę faktoringową te faktury są korygowane do zera. No i branża wyrażała obawy, jak wprowadzenie w życie KSeF-u wpłynie na możliwość zapobiegania tym oszustwom. No bo zwracano uwagę, że system KSeF-u wymuszający określony obieg faktur może powodować, że firmom faktoringowym będzie trudniej wykrywać tego rodzaju oszustwa i ewentualnie im zapobiegać. Przedstawiciele ministerstwa powiedzieli, że są w jakimś zakresie świadomi problemu, ale na razie nie mają pomysłu, jak go rozwiązać. Przy czym generalnie padła deklaracja, że ministerstwo jest otwarte na pomysły rozwiązań, jakie miałaby przedstawić branża faktoringowa. Jeżeli te pomysły zostaną przedstawione, to one zostaną wzięte pod uwagę, zostaną rozważone. Padł pomysł, to znaczy Ministerstwo Finansów powiedziało, że nie widzi takiej możliwości prawnej przede wszystkim na to, żeby firmy faktoringowe miały mieć dostęp do KSeF-u taki ogólny, jeżeli tak można powiedzieć, żeby firmy faktoringowe mogły oglądać sobie wszystkie faktury wystawione w tym systemie.

Branża energetyczna i paliwowa

W ramach następnych spotkań poświęconych konsultacjom KSeF odbywały się konsultacje z kolejnymi branżami. Można wskazać, że po pierwsze było spotkanie z firmami dostarczającym media, jeżeli tak można powiedzieć, czyli z firmami z branży energetycznej, z branży telekomunikacyjnej. Potem było jeszcze jedno spotkanie z firmami z kolei z branży paliwowej. Tutaj w dużej mierze w kontekście przede wszystkim sprzedaży detalicznej paliwa, czyli sprzedaży na stacjach benzynowych. Jakie tematy były poruszane podczas tych dwóch spotkań? Podczas pierwszego spotkania z firmami z branży dostawców mediów bardzo mocno przedstawiciele tych branż podnosili kwestię załączników do faktur, że akurat w ich biznesie załączniki do faktur grają istotną rolę, mają znaczenie. Natomiast system nie umożliwia załączania czegokolwiek do faktur. Jest osobny kanał do przesyłania jakichkolwiek załączników do faktur. Padły pewnego rodzaju jakieś mniej lub bardziej mgliste deklaracje, że być może warto, że być może należałoby podjąć jakąś próbę wypracowania jednolitego standardu załączników do faktur, co być może w przyszłości umożliwiłoby jakiś lepszy, jakiś wygodniejszy obieg tych załączników. Notabene podczas tego spotkania podkreślono, że nie są planowane jakiekolwiek zmiany przed wdrożeniem obowiązkowego KSeF-u w schemie faktury ustrukturyzowanej, czyli tych zmian nie będzie. To był zresztą wątek, który podczas wielu spotkań się przewijał. Tutaj można wskazać jeszcze na to, że również podczas tego spotkania powrócił niejako wątek identyfikacji klientów w kontekście czy klientem jest przedsiębiorca, względnie inny podmiot, czy klientem jest konsument. No bo tutaj znowu wypada przypomnieć, że póki co faktury dla konsumentów mają być poza KSeF-em.

Podczas drugiego spotkania branżowego, spotkania z branżą paliwową, przedstawiciele branży w szczególności wskazywali na swoje obawy związane głównie z wystawianiem faktur strukturyzowanych na stacjach paliw. Podnoszono kwestie związane z wydajnością systemu w tym kontekście z szybkością jego działania. Po raz kolejny powrócił temat identyfikacji klienta, czyli określenia, czy jest on konsumentem, czy nie jest on konsumentem. Zastanawiano się również nad kwestiami wizualizacji faktur, wystawiania faktur na stacjach paliw, zwłaszcza w kontekście ewentualnej szybkości działania systemu w kontekście obsługi klientów zagranicznych. Różne pomysły tutaj były przedstawiane przez branżę, m.in. pojawiał się pomysł drukowania faktur niefiskalnych na drukarkach fiskalnych jako swego rodzaju dowodu, że doszło do transakcji i że została bądź zostanie wystawiona faktura ustrukturyzowana. Pojawiał się pomysł mimo wszystko wystawiania faktur strukturyzowanych w tzw. trybie offline i późniejszego przesyłania ich do systemu. Oczywiście wystawiania ich w trybie offline po to, żeby taką fakturę wystawioną w trybie offline od razu móc udostępnić kupującemu. Był również podnoszony temat tzw. faktur uproszczonych, bo też nie wiemy na ten moment tego, co będzie działo się z tak zwanymi fakturami uproszczonymi, bo przecież początkowo miały one funkcjonować przez pierwsze pół roku obowiązkowego KSeF-u. Natomiast jak to się ostatecznie zadzieje, to tego nie wiemy. Również zgłaszany był problem tego, czy i w jaki sposób faktury zakupowe wystawiane na daną firmę, na danego podatnika, można bardziej przyporządkowywać pod jakieś konkretne osoby. Ten problem był zgłaszany przede wszystkim w kontekście podróży służbowych pracowników, bo dzisiaj wygląda to w ten sposób, że pracownik bierze fakturę związaną z wydatkami, jakie poniósł w podróży służbowej. On niejako tą fakturą dysponuje. Więc jak później rozlicza podróż służbową, to wie jakie dokumenty do rozliczenia delegacji załączyć. No i jest względny porządek w tych dokumentach. Natomiast w sytuacji, w której faktura będzie wystawiana w KSeF-ie, no to bez jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń. Jeżeli do firmy spłynie 100, 200, 300, 500 takich faktur na paliwo w miesiącu z różnych lokalizacji, to może pojawić się poważny problem, żeby je przyporządkować do poszczególnych zdarzeń, jeżeli tak można powiedzieć. Ministerstwo Finansów zaproponowało po raz kolejny niejako, bo ta propozycja często się pojawia w różnych kontekstach, o czym zresztą jeszcze za chwilę będę mówił, żeby dane pracownika wstawiać do schemy, do pola podmiot 3 tzw., to pole, miałoby niejako umożliwiać identyfikację pewnych dodatkowych jednostek czy pewnych dodatkowych osób, z którymi faktura wystawiona na danego podatnika jest związana.

Jednostki samorządu terytorialnego

Kolejne ze spotkań odbyte w ramach ministerialnych konsultacji KSeF, było spotkaniem z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego spotkania takim głównym tematem, który się przebijał było wskazanie na specyfikę jednostek samorządu terytorialnego jako podatników VAT. Trzeba przypomnieć o tym, że po tak zwanej centralizacji VAT-owskiej gmina, odpowiednio miasto, powiat, województwo samorządowe jest jednym podatnikiem VAT, w ramach którego inkorporowane są, jeżeli tak można powiedzieć, jego poszczególne jednostki organizacyjne, takie jak jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Te jednostki są przy tym osobnymi, często podatnikami CIT-u. Przy czym też od razu trzeba zauważyć, że jednostki budżetowe są z CIT-u zwolnione, ale choćby samorządowe zakłady budżetowe już nie. W każdym razie te jednostki są też odrębnymi jednostkami, które prowadzą swoją własną księgowość. To wszystko powoduje, że jednostka samorządu terytorialnego jest bardzo specyficznym podmiotem, bowiem ona jest takim podmiotem wielozakładowym jako podatnik VAT. Ona jest jednym dużym podatnikiem w kontekście wypełniania swoich zobowiązań na gruncie podatku od towarów i usług. Ale jednocześnie to jest kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset odrębnych jednostek w kontekście podatku dochodowego, w kontekście bycia płatnikiem podatków dochodowych i składek ZUS, w kontekście prowadzenia własnej dokumentacji rachunkowej. Wskazywano na to, że zwłaszcza w przypadku dużych miast, które mają w sobie często kilkaset jednostek zależnych, ułożenie funkcjonowania KSeF-u może być dużym wyzwaniem. W szczególności zwracano uwagę na kwestie choćby zarządzania uprawnieniami. No bo tutaj warto wspomnieć, że projektodawcy KSeF-u przewidzieli, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego mogą występować pewnego rodzaju szczególne uprawnienia, które będą dawać takie kompetencje supervisorskie, jeżeli można tak powiedzieć w odniesieniu do danej jednostki. Ale niezależnie od tego, ułożenie organizacyjne tego procesu i później jego wykonywanie może być bardzo dużym wyzwaniem, i na to w dużej mierze zwracano uwagę.

Podnoszono również to, tak w nawiązaniu też do tej specyfiki JST jako takiego podatnika wielozakładowego, że kontrahenci jednostek samorządu terytorialnego nie będą mieli obowiązku oznaczania w swoich fakturach sprzedażowych dla JST pola z tym podmiotem trzecim. Bo koncepcja jest taka, że jeśli, dajmy na to faktura zakupowa jest wystawiona na miasto, bo musi być wystawiona na miasto jako na podatnika VAT, ale dotyczy ta faktura danej jednostki organizacyjnej, np. jakiegoś samorządowego zakładu budżetowego, to w świecie idealnym byłoby tak, że faktura byłaby wystawiona na dane miasta jako nabywcy, ale jako podmiot trzeci wskazywałaby tenże samorządowy zakład budżetowy, co miałoby umożliwić m.in. to, że ta faktura, mówiąc kolokwialnie, wpadłaby do zasobów tego samorządowego zakładu budżetowego. Można by ją było łatwo odnaleźć. Ale przedstawiciele gmin mówią: ale zaraz, nasi kontrahenci nie będą mieli takiego obowiązku, więc to tylko od ich dobrej woli zależy to, czy ta faktura zostanie tak oznaczona. Jeżeli ona nie będzie tak oznaczona, to my wtedy możemy po prostu jej nie odnaleźć. Albo no kwestię przyporządkowywania nieoznaczonych faktur do poszczególnych jednostek będą bardzo pracochłonne i mogą generować po prostu niepotrzebne trudności. Padła jakaś obietnica czy padła jakaś deklaracja, że ministerstwo widzi problem. I na razie tyle.

Etapy wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur

Kolejne, przedostatnie już spotkanie dotyczące konsultacji KSeF było poświęcone tematowi etapowego wdrażania krajowego systemu e-faktur.

Można było spotkać się niekiedy z głosami, z poglądami, że być może dobrze byłoby rozłożyć w czasie wchodzenie KSeF-u jako systemu obowiązkowego. Podczas konsultacji wskazywano jednak, moim zdaniem słusznie i większość uczestników się z tym zgadzała, że nie do końca w przypadku KSeF-u możliwe jest wprowadzanie systemu etatowego. Dlaczego? Głównie dlatego, że KSeF jest zawsze dwustronny, bo mamy wystawcę faktury i mamy odbiorcę faktury. Jeżeli wprowadzilibyśmy KSeF np. tylko dla dużych podatników tak zwanych, to przecież duzi podatnicy wystawiają fakturę nie tylko dla dużych podatników, ale i dla podatników, małych, średnich, mikro itd. Więc jak miałby zadziałać KSeF, gdyby duża firma wystawiała wszystkie faktury w KSeF-ie dla wszystkich swoich odbiorców, a z drugiej strony otrzymywałaby faktury także np. od podmiotów niebędących dużymi podatnikami, które byłyby wystawione poza KSeF-em, gdyby był etapowy ten KSeF. Więc wydaje się, że to jest główna przyczyna, dla której KSeF musi wejść jako system obowiązkowy generalnie dla wszystkich w tym samym terminie. Oczywiście inna jest sytuacja podatników VAT zwolnionych, bowiem oni ani nie odliczają VAT-u z faktury, ani sami nie deklarują VAT-u na fakturze, więc z ich faktur VAT też jest nie do odliczenia. W ich przypadku możliwe jest odroczenie wejścia w życie tego systemu. I tak zapewne się stanie, tzn. pewnie zostanie utrzymany ten 6-miesięczny interwał czasowy. Natomiast podczas spotkania podkreślano to i pewnie się tak stanie, że można etapowo wprowadzać pewne dodatkowe kwestie związane z krajowym systemem e-faktur, czyli na przykład, że można utrzymać to, że kary w KSeF-ie będą dopiero po upływie pewnego okresu funkcjonowania tego systemu jako obowiązkowego, że podawanie identyfikatora KSeF-u w przelewach powinno też być odroczone w czasie. Myślę, że należy się spodziewać, że pewnie tak się stanie.

Podczas drugiej części tego spotkania konsultacyjnego padł natomiast temat: kiedy ma wejść w życie KSeF? I tutaj generalnie były podawane, czy też były proponowane przez uczestników spotkania różne terminy. Był proponowany oczywiście termin początku 2025 roku, co wiele osób krytykowało, mówiąc, że wtedy i tak jest dużo roboty związanej z zamykaniem roku. Padał termin kwietnia 2025 roku, no to on też był tak różnie oceniany w kontekście tego, że wtedy zazwyczaj jest czas na sprawozdania finansowe, na CIT itd. Gdzieś tam oczywiście pojawiał się termin pierwszego lipca 2025, pojawiał się termin pierwszego października 2025 roku. Można było odnieść wrażenie, że przedstawiciele ministerstwa tak jakby zdawali się być bardziej przychylni terminom w drugiej połowie 2025 roku, ale myślę, że nie jest to w żadnej mierze rozstrzygające, czy przesądzające. Musimy uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości, bo już wkrótce ten termin nowy wejścia w życie obowiązkowego KSeF ma być podany.

Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

Wreszcie ostatnie ze spotkań konsultacyjnych, jakie się odbyło w temacie KSeF-u, to było spotkanie poświęcone wyjaśnieniom, interpretacjom, szkoleniom. Czego tutaj się dowiedzieliśmy? Po pierwsze ministerstwo podtrzymało zapowiedź, że urzędy skarbowe, że wszystkie urzędy skarbowe będą edukować przedsiębiorców z obsługi KSeF-u. Tyle że to ma zasadniczo wyglądać tak jak dotychczas zapowiadano. Czyli przede wszystkim przedstawiciele urzędu mają pokazywać przedsiębiorcom, jak będą działać darmowe aplikacje służące do wystawiania, służące do odbierania faktur w KSeF-ie. To na pewno rozwiązanie przydatne, niemniej jednak myślę, że być może dalece niewystarczające, dlatego że pewnie takich podatników, małych podatników, którzy będą samodzielnie wystawiać faktury w KSeF-ie przy użyciu tych darmowych aplikacji, pewnie nie będzie aż tak bardzo wielu. Mam natomiast wrażenie, że głównie w zakresie KSeF-u należałoby edukować tych dalej małych, ale jednak trochę większych podatników. Takich, którzy oddają jednak swoje rozliczenia czy to biurom rachunkowym, czy doradcom podatkowym. Myślę, że to przede wszystkim nacisk na ich edukowanie i ich szkolenie w zakresie KSeF-u należałoby położyć.

Ministerstwo zapowiedziało także szeroką kampanię informacyjną dotyczącą KSeF-u, która ma być przeprowadzana w wielu mediach, która ma uzmysłowić podatnikom, jakie obowiązki ich czekają. Miejmy nadzieję, że faktycznie ta kampania informacyjna przyczyni się do tego, że świadomość KSeF-u wśród przedsiębiorców, wśród podatników wzrośnie. Bo dalej nie jest z tym najlepiej. Podczas spotkania podkreślono, że będą wydane objaśnienia podatkowe, będą wydane wyjaśnienia dotyczące systemu KSeF. Mówi się o tak zwanym podręczniku KSeF, w którym mają znaleźć się najważniejsze kwestie, najważniejsze informacje dotyczące zasad, reguł wystawiania faktur, odbierania faktur w ramach krajowego systemu faktur.

To najważniejsze rzeczy, które wiemy po tych konsultacjach. Już wkrótce, już niedługo ministerstwo zapowiada kolejne działania informacyjne, jeżeli tak można powiedzieć, w obszarze KSeF. Na pewno będziemy o nich mówić. Przypominam także i zachęcam do tego, żeby zapisywać się na nasz newsletter, Dzień Dobry Podatki – newsletter dotyczący systemu KSeF. Zapisani na newsletter otrzymują cotygodniową porcję najciekawszych informacji, ciekawostek i zagadnień dotyczących systemu KSeF, dotyczących faktur strukturyzowanych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia! Cześć!

 


Klub DDP

Jeśli zajmujesz się zawodowo podatkami – w szczególności prowadzisz biuro rachunkowe, jesteś doradcą podatkowym lub radcą prawnym bądź adwokatem – dołącz do Klubu Dzień Dobry Podatki.

Klub to abonament na comiesięczne szkolenia „Dzień Dobry Podatki” oraz forum dyskusyjne, na którym codziennie wspieramy się w pracy z podatkami. 

Sprawdź więcej szczegółów TUTAJ.


 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x