fbpx

033 – „Wycofanie” majątku ze spółki osobowej

Wycofanie majątku ze spółki osobowej to ważny temat. Istotny dla praktyki, a także ciekawy z teoretycznego punktu widzenia. W szczególności nabrał na znaczeniu w ostatnich miesiącach po ogłoszeniu, a następnie wprowadzeniu w życie pomysłu opodatkowania CIT spółek komandytowych.


Dziś w Podcaście usłyszysz m.in. o tym:

 • jak opodatkować w PIT wycofanie majątku ze spółki niebędącej pod CIT do wspólników?
 • czy ewentualna neutralność podatkowa dotyczy tylko nieruchomości czy rozciąga się na inne aktywa?
 • co z gotówką?
 • co jeśli mam więcej gotówki niż dochodów (zysków)?
 • jak walczyć z nadużyciami?
 • czy przepisy o spółkach osobowych są spójne?
 • co z VAT od takiego wycofania wkładów?

NOTATKI

 • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2020 r., 0113-KDIPT2-1.4011.590.2020.4.DJD
 • przykłady interpretacji potwierdzających neutralność „wycofania” majątku ze spółki osobowej:
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lutego 2021 r. (0115-KDIT3.4011.752.2020.2.KR): „zasadne jest stanowisko, że nieodpłatne przekazanie wspólnikom spółki nieruchomości w wyniku wycofania ich ze spółki nie spowoduje powstania przychodu i zobowiązania podatkowego po stronie Zainteresowanych”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2020 r. (0114-KDIP3-1.4011.591.2020.1.LS): „nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości z majątku Spółki jawnej na rzecz Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanych przez Niego udziałów w zyskach tej Spółki, nie spowoduje powstania przychodu, a tym samym, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2020 r. (0115-KDIT3.4011.518.2020.3.AWO): „zasadne jest również przyjęcie, że nieodpłatne przekazanie Wnioskodawcy (Wspólnikowi Spółki) udziału w opisanych nieruchomościach ˗ w wyniku wycofania ich ze Spółki ˗ nie spowoduje powstania przychodu po Jego stronie”;
 • Artykuł Jakuba Wirskiego: Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło fortuny, Przegląd Podatkowy 2021, nr 2


2 komentarze

 • Patryk Dudojć

  Panie Doktorze!

  Ciekawy temat. Chciałem natomiast zwrócić uwagę, że ta symetria w wypłacie, o której mowa w interpretacji jest „sensowna” księgowo – tutuaj pokusiłbym sie też o stwierdzenie, że samo zaksięgowanie i stwierdzenie „nalezności” od wspólnika spelnia ten warunek tj. bez konieczności wyrównaniania świadczenia innym wspólnikom np. przepływami pienięznymi . Przy pełnej ksiegowości „ściągamy” z ewidencji i przenosimy wartość składnika majątku na konto np. 241* – jeżeli inni wspólnicy nie dostaną ekiwalentu w tym momencie to nie jest przecież powiedziane, ze to nie będzie wyrównane w prysżłości.

 • Smart Media Polska sp. z o.o.

  Dzien dobry Panie Michale,

  Temat ciekawy i dokonana analiza wydaje się jak najbardziej prowadzić do konkluzji neutralności podatkowej. Jednak z jednym zastrzeżeniem: zważywszy, że spółki komandytowe zostały od 1.1.2021 objęte CITem, dla spółek komandytowych wycofanie dokonane po 31.12.2020, nie będzie jak sądzę neutralne podatkowo, lecz podlegać będzie opodatkowaniu, analogicznie jak dywidenda. W przeciwnym razie wycofanie majątku ze spółki stanowiłoby dosknonałą furtkę umozliwiającą uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

  Oczywiście rodzi się pytanie, co z majątkiem wypracowanym przez spółkę przed objęciem spółek komandytowych CITem, który de facto został w większości przypadków już opodatkowany.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *