Art. 176 KSH – powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Spis treści

Cyklu o spółce z o.o. ciąg dalszy.

Po Waszych namowach wziąłem „na tapet” tzw. „powtarzające się świadczenia niepieniężne” (czyli wypłaty ze słynnego już art. 176 Kodeksu spółek handlowych).

To ciekawy sposób na uniknięcie składki zdrowotnej, ale zaminowany kilkoma pułapkami, o których nie mówi się wystarczająco głośno.

Jeśli rozważasz wprowadzenie takiego sposobu transferu środków ze spółki z o.o. do wspólnika (u siebie, czy u swojego klienta) – obejrzyj koniecznie najnowszy odcinek Podcastu. Warto również obejrzeć odcinek nr 91, w którym opowiadam o tym, jak się bronić przed zakwestionowaniem art. 176 przez ZUS.

PORADNIK PRAKTYCZNY - III WYDANIE
Czy można bezpiecznie wdrożyć
art. 176 KSH w spółce z o.o.?
Już dostępne! Trzecie wydanie – zaktualizowane, poprawione 
i uzupełnione o
nowe interpretacje ZUS i NFZ – poradnika dotyczącego słynnego art. 176 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w spółce z o.o.


 

O co chodzi z tym art. 176 KSH?

Przepis ten pozwala nałożyć na wspólnika obowiązek wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. W umowie spółki trzeba wtedy oznaczyć okres, na jaki ten obowiązek jest nakładany i zakres tego obowiązku, zakres czynności, które wspólnik powinien wykonywać na rzecz spółki. Za te świadczenia należy się wynagrodzenie i to wynagrodzenie ma być wypłacane także wtedy, kiedy sprawozdanie finansowe spółki nie wykazuje zysku, inaczej niż dywidenda.

Od razu widać, że jest to pewien plus, bo nawet kiedy nie ma zysku, te świadczenia, to wynagrodzenie może być do wspólnika przelewane. Z drugiej strony jest to pewien minus.

Młoda, startująca spółka, która nie ma jeszcze wolnych środków pieniężnych, i tak będzie musiała płacić wynagrodzenie za świadczone przez wspólnika usługi, za wykonywane czynności. I to świadczenie na rzecz wspólnika musi być rynkowe.

Jaki podatek dochodowy?

Zacznijmy od podatku dochodowego.

Przychody z powtarzających się świadczeń niepieniężnych są, jako przychody z innych źródeł, objęte skalą podatkową, czyli 12 proc. i 32 proc. z progiem 120 tys. i kwotą wolną 30 tys. złotych.

Są to bardzo atrakcyjne zasady opodatkowania. Wspólnik rozlicza się tutaj samodzielnie w zeznaniu rocznym, spółka nie potrąca podatku, po zakończeniu roku podatkowego wysyła tylko do wspólnika PIT-11.

Ponieważ jest to skala podatkowa, od razu widać, że nie można „przekombinować”, ponieważ przychody z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych łączą się z innymi przychodami opodatkowanymi skalą podatkową, np. wynagrodzeniem członka zarządu, o którym to mówiłem w poprzednim odcinku Podcastu.

Okazuje się zatem, że jeżeli nałożymy na wspólnika obowiązek wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem np. 10 tys. złotych miesięcznie wspólnik ten „dobije” w taki sposób do progu 120 tys.

Ale jeżeli dodatkowo przyznamy temu wspólnikowi – jako członkowi zarządu – wynagrodzenie z tytułu powołania, załóżmy w tej samej wysokości, to nagle się okaże, że burzymy całą atrakcyjność tej struktury. Drugie 120 tys. będzie wtedy opodatkowane 32-procentową stawką PIT.

Sposób ustanowienia świadczeń z art. 176 KSH

Po pierwsze, takie powtarzające się świadczenia niepieniężne powinny być ustanowione w umowie spółki, co oznacza konieczność zmiany tej umowy.

I to zmiany, która ma być dokonana za pośrednictwem notariusza, tzn. tutaj system S24 nam nie zadziała. Konieczne jest także zgłoszenie zmiany do KRS, więc po pierwsze będą to koszty, po drugie czas oczekiwania, ponieważ decydujący dla nas moment to będzie moment wpisu tej zmiany do KRS. Dopiero od tego czasu zmiana będzie skuteczna i dopiero od tego momentu wspólnik świadczy usługi i otrzymuje za nie wynagrodzenie.

W umowie spółki trzeba wpisać okres, w jakim wspólnik będzie świadczył swoje usługi. Moim zdaniem można wpisać „bezterminowo”, ale także trzeba oznaczyć, jak często wspólnik będzie wykonywał te czynności.

To, przed czym przestrzegam, to wpisywanie, uzależnianie wynagrodzenia od zysku.

Pamiętajmy, że wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne powinno być wypłacane niezależnie od zysku – nawet jeśli tego zysku nie ma.

Po drugie przestrzegam przed określaniem tego wynagrodzenia jako procentu przychodów czy procentu zysku. W niektórych przypadkach się to sprawdzi, ale w większości będzie nierynkowe, bo nie ma takiej praktyki na rynku, żeby wynagrodzenia za większość czynności, które można wyobrazić sobie, że są wykonywane na rzecz spółki, były określane jako procent przychodu czy zysku.

Oczywiście w pewnych obszarach, typu pośrednictwo handlowe, jest to naturalne, wynagrodzenie menadżerów również, natomiast generalnie, jeśli mówimy o usługach marketingowych, doradczych, konsultingowych, programistycznych, medycznych nie ustanawia się wynagrodzenia jako udziale w zyskach czy przychodach.

Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych obciąża konkretne udziały, czyli przechodzi na nabywcę, jeśli zdecydowalibyśmy się zbyć te udziały. Warto więc w umowie spółki oznaczyć, które konkretnie udziały obciąża, wtedy można sobie wyobrazić zbycie tych nieobciążonych udziałów. Ważne, że obowiązek można nałożyć na jednego bądź na niektórych wspólników – nie tak jak przy dopłatach, kiedy w tym obowiązku powinni partycypować wszyscy.

Jakie świadczenia (usługi) mogą być objęte art. 176 KSH?

Po pierwsze i będzie zrozumiałe, muszą to być świadczenia, które faktycznie są wykonywane przez wspólnika.

Po drugie usługi powinny być spółce faktycznie potrzebne. To ważne z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodów.

Po trzecie: ważne są charakter i rodzaj tych czynności.

Świadczenia te nie mogą być jednorazowe. Skoro mówimy o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych, to nie może być np. napisanie artykułu czy przygotowanie jakiegoś posta na Facebooku, czy przygotowanie sprawozdania, sporządzenie sprawozdania finansowego, bo to są czynności jednorazowe.

Nie mogą być także – o tym się niestety często zapomina – czynności ciągłe, czyli nie może to być oddanie np. lokalu, oddanie nieruchomości spółce do używania. Nie może to być także pełnienie jakiejś funkcji w spółce jako ciągła czynność. Wątpliwe byłoby także np. prowadzenie księgowości – to czynność ciągła.

Warto jest zatem opisywać te czynności w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że mają charakter powtarzalny, czyli np. nie prowadzenie profilu spółki na Facebooku czy innych mediach społecznościowych, ale przygotowanie czterech czy sześciu postów miesięcznie czy przygotowanie jednego posta na tydzień. Nie „prowadzenie kadr i płac”, ale np. „przygotowanie w spółce dokumentacji kadrowo-płacowej raz na miesiąc”. Nie „prowadzenie księgowości”, tylko: wyszczególniamy określone czynności, które są wykonywane raz na określony czas.

Nie może to być sporządzenie sprawozdania finansowego, ale może to być sporządzanie sprawozdania raz na rok. Tak, aby pokazać, że to nie jest czynność jednorazowa i nie jest to jednocześnie czynność ciągła.

Możemy sobie również wyobrazić czynności doradcze / konsultingowe (znów nie jako czynność ciągła jak np. doradzanie w zakresie eksportu towarów na rynki wschodnie, ale np. przeprowadzenie dwóch konsultacji miesięcznie, jednej konsultacji na kwartał).

Mogą to być także czynności, które wspierają spółkę w świadczeniu usług dla klientów tej spółki. Przykładowo – jeżeli spółka zajmuje się tłumaczeniami, to wspólnik może w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych wykonywać na rzecz klientów spółki takie tłumaczenia.

I znów: trzeba wskazać konkretną częstotliwość, czyli np. wykonywanie czterech czy od dwóch do czterech tłumaczeń miesięcznie. Możemy mówić o usługach projektowych, usługach medycznych, prawnych, usługach, doradztwa podatkowego. Ważne, że nie mogą to być usługi zarządzania – rezerwujemy sobie je, co do zasady, na czynności członka zarządu na tzw. powołaniu.

Ciekawym pomysłem jest wprowadzenie w umowie spółki generalnej klauzuli, że czynności będą wykonywane w określonej częstotliwości, ale w razie zapotrzebowania zarząd spółki może zwrócić się do wspólnika o częstsze wykonywanie tych czynności (czy wykonanie jakichś dodatkowych czynności – no właśnie – ad hoc ze względu na bieżące zapotrzebowanie spółki).

Uważaj na VAT!

Uważajmy na VAT, ponieważ wspólnik świadczący usługi w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych będzie VAT-owcem – takie jest stanowisko organów podatkowych. Można się zastanawiać, czy na gruncie art. 15 ust. 3 ustawy o VAT nie dałoby się uznać, że jednak nie jest – ale takie stanowisko KIS „panuje” w tej chwili.

Co do zasady, po przekroczeniu 200 tys. zł obrotu wartości usług świadczonych rocznie przez wspólnika na rzecz spółki (w przypadku niektórych usług, np. usług doradczych, już od pierwszej złotówki) ten wspólnik stanie się podatnikiem VAT i będzie fakturował spółkę za swoje usługi.

W większości przypadków nie będzie to rodziło problemu, trzeba po prostu o tym pamiętać. W niektórych jednak, jeśli spółka nie może odliczyć VAT czy nie może odliczyć całego VAT od tych usług, to będzie problem, ponieważ będziesz tracić na VAT, który musisz zapłacić do urzędu skarbowego jako wspólnik, podczas gdy spółka całego tego podatku nie odliczy.

 

Czy wynagrodzenie za świadczenia z art. 176 KSH będą kosztem dla spółki?

Gdyby wynagrodzenie miało nie być dla spółki kosztem, to cała konstrukcja traci sens.

Jednym zdaniem: wynagrodzenie z art. 176 KSH może być kosztem – na ogólnych zasadach. Jeśli tylko koszt jest wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów, to nie powinno być z tym problem. Generalnie ten wydatek powinien być zatem związany z działalnością gospodarczą, przyczyniać się do tego, że źródło przychodów zostanie zachowane, zabezpieczone albo wprost związany być z osiąganiem przez spółkę przychodów.

Odpowiednie udokumentowanie świadczeń

Jak wynika z wieloletniej praktyki organów podatkowych, usługi, które świadczy wspólnik, powinny być należycie udokumentowane. To nie wynika wprost z przepisów, ale niestety taka jest praktyka i nie inaczej jest w przypadku powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Szczególnie, jeśli mówimy o usługach niematerialnych takich jak usługi doradcze, usługi konsultingowe.

Warto zadbać o to, żeby po wykonaniu usług pozostały np. raporty z ich wykonania, korespondencja mailowa z klientami spółki itd.

Jeżeli wykonano np. usługę projektową, to zakładamy, że powinien powstać jakiś projekt. Jeżeli była usługa marketingowa, to mamy np. raport, również jakieś rekomendacje, jakiś opis kampanii reklamowej, która została przeprowadzona. Jeżeli mówimy o usługach programistycznych, to zapewne będzie jakiś kod i inne dowody wykonania tej usługi. To jest kluczowe dla obrony zaliczenia takiego wynagrodzenia w spółce do kosztów uzyskania przychodów.

Ukryta dywidenda? Chyba problem z głowy

Czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi na podstawie art. 176 KSH może być tzw. ukrytą dywidendą i przez to „wypaść” z kosztów uzyskania przychodów?

Potencjalnie mógłby to być problem. Na moment nagrywania tego odcinka (sierpień 2022 r.) Ministerstwo Finansów zapowiedziało uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie. Jeśli tak się stanie, ten problem przestanie istnieć.

A ukryte zyski w Estońskim CIT?

Pytanie, czy dla spółek, które są na tzw. estońskim CIT, takie wynagrodzenie może być ukrytym zyskiem wspólnika i podlegać opodatkowaniu?

Nie uważam, żeby była jakaś specjalna różnica między powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi a każdą inną usługą świadczoną przez wspólnika na rzecz spółki. Generalnie, jeżeli to świadczenie jest potrzebne, jeżeli i tak zostałoby nabyte przez spółkę na rynku, jeżeli wynagrodzenie ma charakter rynkowy, to nie powinno być wątpliwości, że nie może być mowy o jego kwalifikacji jako ukryty zysk.

Z drugiej strony ukryte zyski w estońskim CIT to takie świadczenia, które są w jakiś sposób powiązane z zyskiem – tak przynajmniej stanowi przepis. Czy powtarzające się świadczenia niepieniężne, które są wypłacane niezależnie od zysku, aby na pewno mogą się potencjalnie mieścić w kategorii ukrytych zysków?

Jest to ciekawa koncepcja, ale myślę, że trudna do obrony.

Art. 176 KSH to ciekawa opcja, ale nie „przekombinuj”!

Powtarzające się świadczenia niepieniężne to ciekawa opcja, ale nie przekombinuj i przeanalizuj, czy to ci się na pewno opłaci i czy „skórka jest warta wyprawki”.

 1. Jeśli skumulujesz za dużo świadczeń, wynagrodzeń, przychodów opodatkowanych skalą podatkową, to możesz wejść w stawkę 32 proc.
 2. Zwróć uwagę na VAT.
 3. Pamiętaj o tym, że nie wszystkie świadczenia, które wykonujesz na rzecz spółki, mogą być uznane za powtarzające się świadczenia niepieniężne.
 4. Pamiętaj o mniejszej elastyczności w ustalaniu zakresu zlecenia czy w ustalaniu stawek wynagrodzenia, niż w przypadku „standardowych” usług świadczonych standardowo i fakturowanych na rzecz spółki.
 5. Pamiętaj również o kosztach notariusza, zmianach w KRS, być może o kosztach prawnika, który asystuje przy tych czynnościach.
 6. Wreszcie pamiętaj o tym, że dziś – w sierpniu 2022 roku – nie ma składki zdrowotnej, ale przykład spółki celebrytki, czyli spółki komandytowo-akcyjnej, pokazuje, że ta składka może się w każdej chwili pojawić.
 7. Zastanów się, czy w danym przypadku bardziej atrakcyjną formą nie będzie świadczenie tych usług w ramach działalności gospodarczej i opodatkowanie ich np. ryczałtem.

Popatrzmy na koniec na przykład liczbowy.

Wyobraźmy sobie, że świadczysz na rzecz swojej spółki usługi szkoleniowe, które są ryczałtowo opodatkowane stawką 8,5 proc. Załóżmy, że roczne wynagrodzenie za te usługi to 300 tys. złotych. Płacisz wtedy miesięcznie około 560 zł składki zdrowotnej, no i ryczałt 8,5 proc.

W skali roku składka zdrowotna, w stosunku do tych 300 tys. przychodów, to jest jakieś 2,2 proc. Czyli składka zdrowotna plus 8,5 proc. podatku – daj razem ok. 10,7 proc. wszystkich obciążeń.

Do tego oczywiście może jeszcze dojść ZUS, choć na początku go nie będzie, a później będzie obniżony. Nawet jednak ze składkami emerytalno-rentowymi mamy bardzo atrakcyjną stopę opodatkowania. Przy powtarzających się świadczeniach niepieniężnych na te kwoty wynagrodzenia wpadalibyśmy już w drugi przedział skali podatkowej, czyli w 32 proc.

Subscribe
Powiadom o
guest
96 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Grażyna
Grażyna
1 rok temu

Witam serdecznie. Bardzo proszę o krótką odpowiedź. Czy jako małe Biuro Rachunkowe – założę Spółkę z o.o. ( 2 Wspólników) nie zatrudnię pracowników, lecz jako Wspólnik oraz członek Zarządu będę świadczyć świadczenia niepieniężne , powtarzające się w każdym miesiącu od dnia 15- 25 każdego miesiąca . Będą to czynności na rzecz Spółki – księgowania dokumentacji kontrahentów . Rozliczenia ZUS- kontrahentów, itp. Z tego tytułu Spółka uzyskiwać będzie przychody zgodnie z umowami z kontrahentami. Ja jako Wspólnik w Spółce również będę dla Spółki świadczyła księgowość, wypiswała faktury sprzedaży. Czynności te również wSpółce nie będą ciągle w ciagu miesiąca lecz w przeciągu kilku dni w miesiacu , w godzinach dowolnych .Nie będzie to czynność ciągła. Czy będzie to prawidlowe określenie – świadczeń : powtarzające się księgowania okresowe dokumentów na rzecz Spółki i dla Spółki . Oczywiście inne czynności Wspólnika również wystepują jako powtarzajace się : rozliczenia kardowo-płacowe w firmach , sprawozdania statystyczne do GUS raz w miesiacu, Wspólnikiem bedę w Spółce – wiec czynności zarządcze , organizacyjne ,reprezentacji Społki – będą spełniane nie w ramach świadczeń niepieniężnych , lecz w ramach obowiazków w zarządzie. Im wiecej czytam ,tym wiecej pojawia się pytań i niepewności. Muszę opracować harmonogram świadczeń w Spółce, zakres, doprecyzować umowę Spółki przed zawiazaniem u Notariusza. Bardzo proszę – określić , czy moje rozumowanie jest prawidłowe ? Z powazaniem Grażyna. Dziękuję.

Grażyna
Grażyna
1 rok temu

Dziekuję za odpowiedż. Obecnie usługi biur rachunkowych na ryczałcie , to 17 % lub 15% ( nie 8,5% ):Jak wskazał Dyrektor KIS w wydanej interpretacji aby podatnik mógł zastosować 15 proc. stawką ryczałtu powinien spełnić dwie przesłanki:

zatrudnić osobę fizyczną,
osoba zatrudniona powinna wykonywać czynności związane z istotą zawodu wykonywanego przez pracodawcę.
oprócz tego bedąc na ryczałcie – uzyskane obroty > 60 tys – do 300 tys -płacić trzeba składkę zdrowotną 559,89 zł miesięcznie . , oprócz tego ryczałt od obrotów inp przy obrocie 200 tys w roku ryczałt wyniesie : 30 000,00 bez odliczenia składki zdrowotnej, bez kosztów pracowniczych . Ogółem -bardzo źle. Dlatego pozwoliłam sobie prosić Pana o uwagę w moim zapytaniu. Obstaję przy tym ,że Spółka z o.o. będzie dla mnie najlepszym wyborem. Poradzę sobie ze wszystkimi czynnościami. Lecz do Pani Notariusz musimy iść z gotową umową Spółki. Art 176 Ksh – jest trudnym zagadnieniem -Obawiam sie ,żę doprecyzowanie szczegółów w umowie ( zakres, harmonogram prac, czasowość, obciażenie udziałów, wynagrodzenie ) sprawi mi dużo trudności i wątpliwości. Nie znalazłam nigdzie wzorca opisowego, który mogłabym wykorzystać w redagowaniu umowy Spółki. Bardzo Pan mi w tym pomógł.za co serdecznie dziękuję. Jeżeli jeszcze mogę prosić o cenne uwagi , to proszę. Z góry dziękuję Grażyna .

Anna
Anna
7 miesięcy temu
Reply to  Grażyna

Dzień dobry Pani Grażyno, czy założyła Pani spółkę z o. o.? Czy jest Pani zadowolona ze zmiany? Też zastanawiam się nad zmianą formy prawnej od 1 stycznia 2024 mojego biura rachunkowego i stąd pytanie. Pozdrawiam

Kasia
Kasia
1 rok temu

A dlaczego dopiero możliwa wypłata po dokonaniu takiej zmiany w KRS?

Eryk
Eryk
1 rok temu

Świetnie napisany artykuł – pierwszy raz trafiłem. Dziekuję

huncio
huncio
1 rok temu

Czy zapisy o 176 KSH można w umowie spółki wpisać ogólnie i dać upoważnenie dla zarządu w uszczegółowieniu tych zapisów?

np.
Spółka może zlecać wykonywanie wspólnikom czynności określonych w art. 176 KSH.
Zakres czynności, częstotliwość i wynagrodzenie ustala Zarząd/Walne zebranie

huncio
huncio
1 rok temu

Czy wynagrodzenie z 176 KSH może być zmienne i wypłacane za faktycznie wypłacone czynności? Np. za ilość wykonanych szkoleń w danym miesiącu?
Musi to być ryczałt, czy wypłata na podstawie zestawienia PŚN ?

Tomek
Tomek
8 miesięcy temu
Reply to  Michał

a co jeżeli dwóch wspólników 50/50 zrobiło takie zapisy. Jeden z nich który aktywnie wywiazuje się z obowiązków i jest w zarządzie otrzymuje wynagrodzenie ale też jest i drugi który nie robi nic, kto wtedy jest umocowany do zaprzestania wypłat powtarzających się świadczeń?

Michał
Admin
8 miesięcy temu
Reply to  Tomek

To już zależy od sposobu podejmowania decyzji w spółce i akceptowania rachunków / faktur – ale generalnie – jeśli czynność nie jest wykonana, to nie ma podstaw do wypłaty świadczeń (podobnie jak w przypadku każdej innej usługi).

Piotr
Piotr
1 rok temu

Czy limit do VAT powinien być liczony proporcjonalnie w skali roku?
Jeśli tak to od jakiego dnia go liczyć, dnia zmiany umowy (zmiany spółki u notariusza) czy wpisu zmiany przez sąd?

Michał
Michał
1 rok temu

Dzień dobry, czy wspólnicy powinni płacić od takiego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, czy też rozliczać dopiero przy okazji zeznania rocznego ? Super artykuł – dziękuję.

Darek
Darek
1 rok temu

Generelanie świetna robota. Moje pytania:
1. Czy umowa powinna wskazywać, który wspólnik (lub właściciel któróch udziałów) ma wykonywać te PŚN?
2. Czy jeśli PŚN wykonuje 2 różnych wspólników – to trzeba na etapie Umowy rozdzielić które wykonuje wspólnik nr 1 a które nr 2?
3. Jaki akt ustala wysokość wynagrodzenia za PŚN i jaki je zmienia?
4. Czy w sytuacji finansowego dołka, można zmienić wynagrodzenie np do poz 1zł?

Rafał
Rafał
1 rok temu

Dziękuję za bardzo pomocny materiał. Mam pytanie: jak poradzić sobie w rachunkiem z białej listy: jeśli jestem VATowcem i mam JDG, to PŚN powinny iść na ten mój rachunek JDG a nie „prywatny”? A co jeśli jestem VATowcem, ale nie mam JDG?
pozdrawiam

Kamil
Kamil
1 rok temu

Świetny artykuł. Mam kilka pytań odnośnie PŚN.
1. Czy dopuszczalne jest wskazanie, w umowie, że wspólnicy A i B mają obowiązek wykonywania PŚN, a następnie w dalszej części umowy wymienienie wszystkich PŚN? Czy raczej należy opisać w umowie, że wspólnik A robi 1,2,3, a wspólnik B robi 3,4,5.
2. Czy umowa może określać, że wynagrodzenie za PŚN jest ustalane na podstawie uchwały Zarządu?
3. Czy uchwała Zarządu (ew. Zgromadzenia Wspólników) powinna stanowić formę cennika i wskazywać, że za czynność 1 wykonaną raz w miesiącu przysługuje wynagrodzenie X, a za czynność 2 przysługuje wynagrodzenie Y)
4. Czy jeżeli w umowie wskazano minimalną liczbę PŚN w miesiącu i w danym miesiącu wspólnik nie wykonał tych czynności to po prostu nie otrzymuje wynagrodzenia czy należy podjąć jakieś czynności z tym związane?
5. Czy w umowie można zawrzeć postanowienie, że Zarząd może zwrócić się do wspólników o zwiększenie zmniejszenie ilości PŚN w danym miesiącu?

Tomasz
Tomasz
1 rok temu

Dzień dobry, po konultacji zagadnienia dot. wypłaty świadczeń dla wspólników w ramach 176 KSH w KIS, wniosek jest jeden i wydane interpretacje w tym zakresie potwierdzają to. Wypłata środków na podstawie 176 KSH to forma wypłaty 'w ramach prowadzonej działalności gospodarczej’ , a zatem traktowanie tego 'zagadnienia’ jako optymalizacji w zakresie braku składek ZUS jest bezzasadne ? Dobrze myślę Panie Michale ?

Tomasz
Tomasz
1 rok temu
Reply to  Michał

Już tłumaczę. Idealnym rozwiązaniem wypłaty środków ze spółki w ramach art 176 KSH byłoby wykonanie działań wobec spółki zapisanych w umowie np: na kwotę 10.000 zł i wypłata tego świadczenia na „quasi” umowie zlecenie bez obciążeń ZUS.
Tak w uproszczeniu opisuje formę wypłaty wynagrodzenia.
Zastosowanie ma skala podatkowa i rozliczenie roczne jako osoby fizycznej. I ta opcja jest optymalna, ale czysto akademicka…

Na gruncie podatku VAT, każda wypłata traktowana jest tak, jakby była realizowana w ramach działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia czy przelew wówczas na fakturę byłby zw VAT czy na innej skali. Przelew idzie do działlaności, a w dzialalnosci płaci się ZUS. Wówczas cała ta optymalizacja nie ma sensu z punktu widzenia oszczędności na ZUSie. To miałem na myśli.

Basia
Basia
1 rok temu

Panie Michale, społka z o.o. z grudnia 2022, w styczniu 10/1 sporzadza aneks do umowy spółki , potwierdzenie z KRS jest z datą 25/01 – w umowie jest wskazana kwota miesieczna 8000 tys. Czy uwaza Pan za zasadne wypłatę w tej wysokości czy należałoby styczeń potraktowac proporcjoalnie?

Jaka jest praktyka jeżeli chodzi o dokument na podstawie, którego spółka ma dokonać wypłaty?

Marek
Marek
1 rok temu

Panie Michale,

dziękuję za bardzo rzeczowy i praktyczny poradnik.

Chciałbym jednak poprosić o rozwinięcie PŚN z perspektywy wspólnika.

Skoro jest to usługa objęta VATem zgodnie z ustawą o VAT (oraz podlega ewentualnie zwolnieniu zgodnie z art. 113 ustawy o VAT), czy zatem wspólnik nie podlega obowiązkowi rejestracji w CEIDG jako przedsiębiorca? czy jednak świadczenie usług z ustawy o VAT, a obowiązek rejestracji w CEIDG to dwie różne rzeczy i obowiązki? Jeżeli wspólnik nie podlega jednak obowiązkowi rejestracji w CEIDG, jakim dokumentem powinien udokumentować świadczenie usług? fakturą „nievatowca” z podaniem podstawy prawnej zwolnienia, a spółka księguje i rozlicza taki dokument na normalnych zasadach?

z góry dziękuję za odpowiedź.

Jagna Pomorska
Jagna Pomorska
1 rok temu
Reply to  Michał

Panie Michale, co w sytuacji gdy wspólnik prowadzi działalność gospodarczą, bez vat, na ryczałcie. W jaki sposób spółka zoo może wypłacać wspólnikowi – jest wspólnikiem jako osoba fizyczna – wynagrodzenie z tutułu powtarzających się czynności? To będzie wtedy faktura jak rozumiem – bez VAT? Ale jak wtedy księgowo rozliczyć działalność skoro jest to działalność ryczałtowa, a tutaj rozliczenie ma odbyć się na zasadach ogólnych? Czy taka konstrukcja w ogóle jest możliwa? Dziękuję pięknie za wyjaśnienia.

Jagba
Jagba
1 rok temu
Reply to  Michał

Dziękuję:)

Basia
Basia
1 rok temu
Reply to  Marek

Panie Michale dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Paweł
Paweł
1 rok temu

Osoba prowadząca działalność gospodarczą na VAT zostaje wspólnikiem Sp z o.o . ma wypłacane wynagrodzenie z art.176 ksh jak to wygląda do VAT (czy musi liczyć się z obowiązkiem opodatkowania podatkiem VAT takich świadczeń i dokumentowania ich fakturą?)

Artur Ka
Artur Ka
1 rok temu

Czy jest gdzieś określony limit udziałów od którego można kożystać z PŚN? Czy jesli ktoś ma tlyko 1 udzał to również może sie w taki sposób rozliczać ze spółka?

Roksana
1 rok temu

Dzień Dobry,
Czy tworzy sie dokumenty ksiegowe do wypłaty świadczeń niepienięznych tj np lista płac ? Czy wypłata tego świadczenia jest uzalezniona od wpisu do KRS?
Czy można przyspieszyć w sądzie rejestrowym złożony wniosek o zmianę umowy Spółki o zapisy włączenia świadczeń niepienięznych z art 176? Jeżeli tak to prosze o podpowiedź jak to zrobić?

Emil
Emil
1 rok temu

Dwa pytania

 1. Czy możemy w umowie wskazać wykonywanie danych usług w wymiarze godzinowym? Np. Udziałowiec będzie wykonywał usługi w zakresie obsługi księgowej klientów spółki (w przypadku biura rachunkowego) w wymiarze 10 godzin miesięcznie
 2. Czy liczba wskazanych godzin może być przedziałem, np. 10-20 godzin miesięcznie ? Czy może to być przedział otwarty np. nie mniej niż 10 godzin miesięcznie i wedle zapotrzebowania spółki?
Michał
Admin
1 rok temu
Reply to  Emil

Nie widzę przeciwskazań do określenia wymiaru godzinowego (choć aby zaakcentować powtarzalność czynności, zawsze lepiej jest ująć to jako „X razy w miesiącu”) – natomiast uważałbym na to, aby czynność nie miała charakteru ciągłego (ogólnie sformułowana obsługa księgowa klientów spółki „pachnie” mi czynnościami ciągłymi).

Jan
Jan
1 rok temu

Dzień dobry,
Rozumiem, że od wynagrodzenia za PŚŃ płaci sam podatek wraz zpitem rocznym, ale czy przysługują mu koszty uzyskania 3 tyś/rok ?
pozdrawiam Jan.

Michał
Admin
1 rok temu
Reply to  Jan

Zgadza się, wspólnik sam rozlicza te dochody w zeznaniu rocznym. Nie widzę przeciwskazań do rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów (na zasadach ogólnych).

Karolina
Karolina
1 rok temu

Dzien dobry,
Bardzo dobry i rzeczowy artykuł. Rozumiem, że na koniec roku spółka w takiej sytuacji wystawia tylko PIT-11 z samymi przychodami (bez wykazania podatku, tym samym nie składa PIT-4 ) a podatnik rozlicza się i płaci ewentualny podatek dopiero w rocznym rozliczeniu?

Michał
Admin
1 rok temu
Reply to  Karolina

Dokładnie tak.

Iwona
Iwona
8 miesięcy temu
Reply to  Michał

W temacie PIT-11 – co w przypadku jeśli faktura za PŚN wystawiona będzie na koniec grudnia 2023, ale płatność ze spółki dokonana zostanie już w styczniu 2024. Czy przychód z tej faktury należy wykazać w PIT-11 za rok 2023, czy dopiero w momencie przelewu?

Michał
Admin
7 miesięcy temu
Reply to  Iwona

Przychód powstaje tu z momentem otrzymania, więc moim zdaniem PIT-11 za 2024 rok.

Daniel
Daniel
1 rok temu

Dzień dobry,
ciekawie rozpisany temat 🙂
ale w związku z tym mam kilka pytań:

 • wspólnik ma własną jdg, jest vatowcem
 • pobiera wynagrodzenie na podstawie powolania za czynnosci zarzadcze
 • jest zatrudniony na podstawie uop na stanowisku ksiegowego

i pytania brzmia:

 1. czy ewentualne wynagrodzenie na podstawie 176KH za pozyskiwanie klientów dla spolki (posrednictwo handlowe, etc) jest w ogole mozliwe? Jesli tak, to czy fakt, ze bylaby to usluga swiadczona na rzecz wlasnej spolki, w ktorej jest zatrudniony na uop nie spowoduje, ze wspolnik musialby jdg opodatkowac wg zasad ogolnych? wg mnie nie, bo sa ta zupelnie inne czynnosci niz na uop, dodatkowo nie swiadczone w ramach jdg (ale ZUS/US potrafia wydawac bardziej absurdalne interpretacje ;-))
 2. czy skoro jako vatowiec musi wystawic fakture vat, to ma to wystawic jako jdg, czy jako zwykla osoba? bez nazwy wlasnej firmy na fakturze?
 3. skoro wynagrodzenia na podstawie 176KH jest opodatkowane na zasadach ogolnych, to rozumiem, ze nie ma w zaden sposob wplywu na opodatkowanie jdg (ktore moze byc na liniowce, lub ryczalcie)
Michał
Admin
1 rok temu
Reply to  Daniel

Ad 1 – pomijając pewne ryzyko, wiążące się z pytaniem, czy w zarządzaniu nie mieści się aby pozyskiwanie klientów (moim zdaniem nie) – to kwestia tylko tego, czy jest możliwe ujęcie pozyskiwania klientów w język powtarzających się świadczeń

Ad 2 – podałbym po prostu imię i nazwisko + NIP

Ad 3 – zgadza się (tzn. może mieć wpływ w tym sensie, że gdyby JDG była opodatkowana skalą, to dochody z 176 i JDG podlegałyby sumowaniu)

Błażej Sarzalski - Rejestracjaspolkizoo.pl

Określanie, że dana czynność ma być wykonywana raz na miesiąc może być bardzo nieżyciowe. Lepiej wprowadzić elastyczną klauzulę z maksymalnym wymiarem świadczeń.

Michał
Admin
1 rok temu

Najlepiej (a przynajmniej najbezpieczniej) – moim zdaniem – wymiar wskazujący na cykliczność plus możliwość uelastycznienia uchwałą zarządu. Dzięki za głos:-)

Błażej Sarzalski
Błażej Sarzalski
1 rok temu
Reply to  Michał

Ale świadczenia nie muszą być cykliczne! Mają być powtarzalne. Przez te tezy o cykliczności dodaje się tylko argumentów dla ZUSu…

Michał
Admin
1 rok temu

„powtarzające się”, a nie „powtarzalne”, myślę, że to istotna różnica, a z kolei „powtarzające się” = „cykliczne” (czyli takie, które się w wyznaczonym okresie powtarzają – np. co miesiąc)

A ZUS i tak swoje wie:-)

Last edited 1 rok temu by Michał
Błażej Sarzalski
Błażej Sarzalski
1 rok temu
Reply to  Michał

Powtarzający się = taki co się powtarza.
Częścią tej definicji nie jest okresowość, a fakt, że coś następuje powtórnie. Nie musi być w równych odstępach czasu.

Aneta Wilk
Aneta Wilk
1 rok temu

Oczywiście, wprowadzenie postanowień „uelastyczniających” jest praktyczniejsze. Moim zdaniem jednak wskazanie jedynie „maksymalnego wymiaru” świadczeń rodzi ryzyko uznania, że w zasadzie nie mamy do czynienia ze zobowiązaniem. Przykładowo, jeśli wspólnik ma za zadanie wrzucać na media społecznościowe spółki maksymalnie 2 wpisy miesięcznie – to znaczy, że może też wrzucić jeden, albo w ogóle. Czy wówczas mamy do czynienia jeszcze ze „zobowiązaniem” czy już z dobrowolnością po stronie wspólnika? Po drugie, jeśli umówię się ze swoim wspólnikiem, że będzie wykonywał jakieś świadczenia na rzecz spółki, w wymiarze „maksymalnie” kilku godzin miesięcznie, jaką mam pewność, że wykona on jakiekolwiek czynności? Podsumowując, określenie „maksymalnego” wymiaru świadczeń może być bardziej praktyczne, ale jednocześnie jest ryzykowne (z punktu widzenia możliwości zakwestionowania przez ZUS istnienia zobowiązania). Jeśli więc można tego uniknąć, wprowadzając wymiar sztywny ALE dając możliwość zmiany tego wymiaru decyzją zarządu, to jest to rozwiązanie równie elastyczne, ale bezpieczniejsze.

Powściągliwie
Powściągliwie
1 rok temu
Reply to  Aneta Wilk

Jeżeli w umowie spółki jest napisane, że wspólnik jest zobowiązany do świadczenia w interesie spółki świadczeń do wysokości 160 godzin w miesiącu to zarząd może po prostu wezwać go do wykonania tych świadczeń w takiej wysokości – po co teoretyzować o jakimś braku zobowiązania, skoro istotą jest w ogóle napisanie, że się wspólnika zobowiązuje. Natomiast dawanie zarządowi prawa decydowania o tym, że czegoś może być więcej to już naruszenie wprost przepisów wymagających wskazania zakresu świadczeń w umowie spółki

Kamil
Kamil
1 rok temu

W sytuacji gdy przedsiębiorca rozliczający się na ryczałcie i jest zwolniony podmiotowo z vat. jest jednocześnie wspólnikiem sp zoo, która również zwolniona jest podmiotowo z vat.
JDG oraz sp zoo świadczą takie same usługi, a w ramach PŚN wspólnik wykonuje te same uslugi co w JDG.
W JDG osiąga 180tys zł, a z PŚN 100tys zł.
1.Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
2.Czy można stracić prawo do podmiotowego zwolnienia z vat w JDG?

Michał
Admin
1 rok temu
Reply to  Kamil

Przede wszystkim w takim przypadku istnieje ryzyko uznania, że dochody z art. 176 KSH to w istocie dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej (bo pokrywają się z przedmiotem JDG). Co do VAT – to nie ma to znaczenia, tak czy owak usługi z art. 176 będą liczyły się do limitu zwolnienia podmiotowego (200 tys. obrotów) z VAT. We wskazanym przypadku limit jest przekroczony (180 tys. zł + 100 tys. zł = 280 tys. zł).

MARIOLA
MARIOLA
1 rok temu

Dzień dobry,
proszę o informację czy spółka zajmująca się usługami transportowymi, niezatrudniająca pracownika może powołać uchwałą o świadczeniach niepieniężnych wspólnika zaznaczając termin oraz ilość świadczonych w miesiącu usług? Dodam, że usługa niepieniężna będzie dotyczyła świadczenia przez wspólnika usługi transportowej dla klienta

Michał
Admin
1 rok temu
Reply to  MARIOLA

Nie widzę zasadniczo przeciwskazań (nie jest nim ani branża jako taka, ani fakt świadczenia usług na rzecz klienta spółki) – oczywiście języczkiem u wagi będzie sposób określenia tego świadczenia, wymiar czasu, cykliczność itd.

Tom
Tom
11 miesięcy temu

Czy w miesiącach kiedy to spółka nie generuje zysku, wystarczy uchwała o zmianie częstotliwości świadczeń czy zaprzestaniu świadczeń czy należałoby zmieniać każdorazowo umowę spółki?

Michał
Admin
11 miesięcy temu
Reply to  Tom

Tak, o ile w umowie będzie ku temu podstawa. Oczywiście mówimy o wyjątkowych sytuacjach (nie może być tak, że mimo zapisów w umowie czynność będzie wykonana np. raz w maju, a potem uchwałą zniesiemy obowiązek jej wykonywania).

Jarek
Jarek
11 miesięcy temu

Witam, czy art. 176 ksh może mieć zastosowanie w przypadku zarządu fundacji, która również prowadzi działalność gospodarczą na realizację swoich potrzeb statutowych? pozr Jarek

Michał
Admin
11 miesięcy temu
Reply to  Jarek

Moim zdaniem nie ma ku temu podstaw.

Jarek
Jarek
11 miesięcy temu
Reply to  Michał

ok, dziękuję mam już jasność w tej kwestii.
1.Czyli do fundacji ma zastosowanie tylko ustawa o fundacjach, bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą na potrzeby realizacji celów statutowych, czy też nie?
2.Czy w przypadku gdy członkowie zarządu fundacji nie wykonują pracy na rzecz fundacji na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, co oznacza że nie pobierają wynagrodzenia, to nie są zobowiazani do odprowadzania składek na ubezp. zdrowotne i oczywiście społeczne oraz zgłoszenia do zus?
3. Czy członkowie zarządu fundacji mogą w jakiejś formie pobierać wynagrodzenie za czynności powierzone w ramach prowadzenia fundacji dla realizacji celów statutowych bez zgłoszenia do zus i odprowadzania składek?
pozdrawiam
Jarek

Kamil
Kamil
11 miesięcy temu

Dzień dobry!
Księgowość zwróciła mi uwagę, że umieszczenie w umowie spółki świadczeń niepieniężnych typu „kontakt z klientami spółki – 3 razy w tygodniu”, „kontrolowanie płatności za faktury – 2 razy w miesiącu”, „ustalanie polityki cenowej” i innych podobnych czynności o charakterze administracyjnym i reprezentacyjnym, a jednocześnie powołanie wspólników do zarządu może budzić wątpliwości. Księgowość twierdzi, że tego typu świadczenia to zadania zarządu, a wynagradzanie za nie wspólników, którzy są jednocześnie członkami zarządu, na podstawie 176 KSH może być potraktowane jako unikanie składek.
Nie ukrywam, że taka argumentacja brzmi bardzo sensownie, jednak czy rzeczywiście należy się wystrzegać takiej sytuacji i w wynagrodzeniu ze 176 KSH uwzględniać wyłącznie usługi, które nie należą do obowiązków zarządu?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam
Kamil

Michał
Admin
11 miesięcy temu
Reply to  Kamil

Tak i nie.

To znaczy – w odniesieniu do zarządzania spółką na pewno nie zadziała art. 176 KSH.
Z drugiej strony – nie uważam, że ustalanie polityki cenowej wchodzi w zakres obowiązków członka zarządu na gruncie KSH. Oczywiście, może wchodzić – jeśli spółka się tak umówi z danym członkiem zarządu. Ale w typowej sytuacji nie widzę przeszkód, aby tego rodzaju obowiązki wykonywać czy to w ramach działalności gospodarczej czy art. 176 KSH.

W naszym poradniku o art. 176 KSH wskazywaliśmy, że na pewno wyłączone będą takie czynności jak np. podpisywanie umów, zwoływanie zgromadzenia wspólników,
podpisywanie sprawozdania z działalności spółki, reprezentowanie spółki przed sądami.

Kamil
Kamil
11 miesięcy temu
Reply to  Michał

Dziękuję za odpowiedź! 🙂

Czy w takim razie czynności, takie jak na przykład kontakt z klientami spółki, wystawianie faktur, kontrolowanie skrzynki mailowej spółki, zakup materiałów eksploatacyjnych dla spółki, promocja spółki (na przykład poprzez opracowywanie i zamawianie materiałów reklamowych) czy kontrolowanie pracowników spółki itp., można zaliczyć, korzystając z kategorii z poradnika, do czerwonych? Księgowość twierdzi, że są to sprawy zarządu i wspólnik nie może otrzymywać za nie wynagrodzenia bez wzbudzania dużych wątpliwości – zwłaszcza kiedy jednocześnie jest członkiem lub prezesem zarządu.

Radek
Radek
11 miesięcy temu
Reply to  Kamil

kategorii z poradnika, do czerwonych” przepraszam co ma Pan na myśli ?

Kamil
Kamil
10 miesięcy temu
Reply to  Radek

Czerwoną kategorię z poradnika o art. 176 KSH 🙂

Piotr
Piotr
11 miesięcy temu

Ja trochę z innej strony. Czy wspólnik spółki Zoo może wykonywać jakieś czynnosci dla spółki nieodpłatnie. Np. Spólka która zajmuje sie skupowaniem mieszkań i ich remontem a następnie dalszą sprzedażą czasem chce wykonać pewne czynnosci rękoma wspólników np. malowanie, ukladanie paneli, projekt wnętrza itp. Czy może, czy musi być to w umowie spółki ? Jak to dokumentować i czy spółka musi zapłacić od tego podatek (bo takie głosy też słyszałem) ?

Michał
Admin
11 miesięcy temu
Reply to  Piotr

To ciekawe i trudne pytanie. Są tu moim zdaniem dwie warstwy: nieodpłatnego świadczenia po stronie spółki i cen transferowych. Co do pierwszego – moim zdaniem problemu nie ma (choć nie jest to oczywiste i jak na razie potwierdzone w praktyce w sumie tylko w odniesieniu do czynności członka zarządu), co do drugiego – może być problem (na ile teoretyczny, a na ile praktyczny – trudno powiedzieć). Dla bezpieczeństwa warto albo fakturować za tego rodzaju prace, albo pomyśleć o „małej” umowie o pracę czy umowie zlecenia.

Piotr
Piotr
10 miesięcy temu

Dzień dobry,

czy opis PNŚ w umowie spółki może mieć zapis o indeksowaniu inflacją np. wzrost wynagrodzenia 15% w każdym kolejnym roku?

Michał
Admin
10 miesięcy temu
Reply to  Piotr

Generalnie nie widzę przeszkód – wszystko rozbija się o to, czy wynagrodzenie ma charakter rynkowy.

Kinga
Kinga
9 miesięcy temu

Świetny artykuł, po jego przeczytaniu nasuwają mi się dwa pytania:

 • czy wynagrodzenie dla wspólnika może być ustalane i wypłacane np. raz lub dwa razy w roku na podstawie uchwały spółki?
 • czy jego wysokośc MUSI być ustalana „na sztywno” czy może wynikać z faktycznie wykonanej pracy zatwierdzanej uchwałą?
Michał
Admin
9 miesięcy temu
Reply to  Kinga

Tak, można to zrobić uchwałą – może być raz czy dwa razy do roku. Wysokość powinna być rynkowa – prawie zawsze będzie to oznaczać, że powinna odpowiadać rozmiarom faktycznie wykonanej pracy.

Marcin
Marcin
9 miesięcy temu

Załóżmy, że wspólnik w ramach świadczeń niepieniężnych prowadzi szkolenia dla klientów. Ceny szkoleń są uzależnione od liczby uczestników. Czy można ustalić, że za świadczenie tego typu wspólnik będzie otrzymywał np. 40% ceny szkolenia albo że wynagrodzenie będzie uzależnione od liczby uczestników (np. 400 zł za każdą przeszkoloną osobę)?

Michał
Admin
9 miesięcy temu
Reply to  Marcin

Jeśli na rynku z takimi ustaleniami się spotyka, to jak najbardziej. Znam podział procentowy (do ustalenia, czy 40% przychodu czy zysku) oraz ryczałtowy za szkolenie (nie spotkałem się z rozliczeniem za każdą przeszkoloną osobę, ale może w Waszej branży, tak to działa).

Ola
Ola
8 miesięcy temu

Czy w PIT-11 powtarzalne świadczenia niepieniężne będą wykazane w części F?

Michał
Admin
8 miesięcy temu
Reply to  Ola

Tak.

Piotr
Piotr
7 miesięcy temu

Czy dwóch wspólników może mieć w umowie spółki te same PsN a rozliczyć się zgodnie z wykonanymi czynnościami?

Wynagrodzenie konkretnych wspólników określane by było uchwałami.

Chodzi o uniwersalność i szeroki zakres zapisu w umowie. Czyli, że każdy ze wspólników może robić wszystko, ale realnie rozlicza się z tego co zrobił.
Aby zmiana zakresu czynności z jednego wspólnika na drugiego, Noe wy agala zmiany umowy spółki.

Michał
Admin
7 miesięcy temu
Reply to  Piotr

No tak, ale w jaki sposób w praktyce miałoby to wyglądać? Jeśli wspólnik X zobowiąże się np. do opracowania jakiegoś raportu raz na miesiąc, to powinien go wykonać. Jeśli tego nie zrobi, to czy nie ma ryzyka, że to świadczenie (kiedy już zostanie faktycznie wykonane) zostanie zakwestionowane?

Piotr
Piotr
7 miesięcy temu
Reply to  Michał

Uchwałą wspólników:
wspólnik 1 wykonuje czynności: A,B,C…. F – z częstotliwością…
wspólnik 2 wykonuje czynności: A, B, P, Z – z częstotliwością, czynności C,D – nie wykonuje

Grzegorz
Grzegorz
6 miesięcy temu

Witam,
czy możemy zawrzeć w uchwale (oczywiście mamy w umowie spółki o PŚN wpisane) że wspólnik spółki będzie wykonywał od 3 do 5 szkoleń miesięcznie w ramach PŚN. Za każde jedno szkolenie 600 zł będzie pobierał. Na ostatniego dnia miesiąca otrzymamy od wspólnika informację ile wykonał szkoleń na rzecz spółki i na tej podstawie będzie wystawiał rachunek od 1800 zł do 3000 zł miesięcznie. Czy tak może być ? Na chwilę obecną mamy stałą kwotę 4 szkoleń miesięcznie o wartości 2400 zł miesięcznie ale kadrowa twierdzi że nie może być stała kwota co miesiąc taka sama … Czy to prawda ?

Joanna
Joanna
6 miesięcy temu
Reply to  Grzegorz

Dzień dobry,

częstotliwość wykonywania świadczeń powinna zostać wskazana w samej umowie spółki (można określić, że dane świadczenie będzie wykonywane od 3 do 5 razy w miesiącu), nie zaś w odrębnej uchwale. Czy dobrze rozumiem, że w samej umowie zostało wskazane, że wspólnik będzie wykonywał 4 szkolenia miesięcznie? Jeśli tak, co do zasady taka liczba szkoleń powinna być przeprowadzana. Niemniej jednak jeśli w jakimś miesiącu liczba szkoleń jest inna – wspólnik powinien otrzymać wynagrodzenie za liczbę faktycznie przeprowadzonych szkoleń.

Nie znam szczegółów odnoszących się do PNŚ zamieszczonych w Państwa umowie spółki, niemniej jednak standardowo w umowach, przy tworzeniu których brałam udział, wprowadzone jest następujące postanowienie: „Powyższe powtarzające się świadczenia niepieniężne będą wykonywane przez Wspólnika – XX we wskazanych powyżej terminach, chyba że z potrzeb Spółki wynika konieczność ich świadczenia w innym terminie lub innej częstotliwości, o czym Spółka zawiadomi Wspólnika na piśmie”.

Powyższe postanowienie daje pewną elastyczność na wypadek, gdyby w określonych miesiącach zachodziła potrzeba wykonywania PNŚ w innych terminach lub w innej częstotliwości (tak, jak np. w Pana przypadku – 3 szkolenia albo 5 – zamiast 4).

W uchwale dotyczącej wynagrodzenia powinno zostać wskazane, że wynagrodzenie za przeprowadzanie 1 szkolenia wynosi XX zł (np. wskazane przez Pana 600 zł). Zgadzam się z kadrową, że wypłacana co miesiąc kwota nie może być taka sama – o ile oczywiście zmienna jest liczba prowadzonych szkoleń. Jeśli w każdym miesiącu wspólnik będzie prowadził 4 szkolenia – kwota będzie stała. Jeśli jednak w którychś miesiącach będzie ich mniej lub więcej – kwota powinna być zmienna. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia powinno być zestawienie, o którym Pan pisze (czyli zestawienie przedstawione przez wspólnika, w którym wskazane zostaje ile szkoleń zostało przeprowadzonych w danym miesiącu). W samej uchwale nie podawałabym liczby szkoleń, które mają być prowadzone (to, tak jak pisałam, powinno wynikać z samej umowy spółki), a jedynie wynagrodzenie za przeprowadzenie jednego szkolenia.

Pozdrawiam,

adw. Joanna Sienkiewicz (Gardens Tax&Legal)

Jakub
Jakub
6 miesięcy temu

Dzień dobry,
mam pytanie o VAT w 176KSH.
Spółka z o.o. świadczy wyłącznie usługi zwolnione z VAT – pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe. Czy w tej sytuacji wspólnik świadczący usługi w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych będzie VAT-owcem?

Michał
Admin
5 miesięcy temu
Reply to  Jakub

To nie ma znaczenia. Istotne jest, czym zajmuje się wspólnik w ramach art. 176 KSH.

Skrzynka pocztowa
4 miesięcy temu

Dziękuję za super artykuł. Zapisy w umowie spółki dla PŚN mam wszystkie podane w przedziałach godzinowych. Są to skomplikowane czynności w branży e-commerce np. „Wprowadzanie produktów do sklepu internetowego oraz portali sprzedażowych wraz z tworzeniem indywidualnego opisu produktu oraz wykonaniem fotografii. ” -50-80 godzin. Nie ukrywam, że chciałbym z ksh176 wyciągnąć jak najwięcej i mam problem z oszacowaniem ceny rynkowej za taką roboczogodzinę. Z doświadczenia już wiem, że czasem przez 1 dzień można dodać w ten sposób 2 produkty.

1.czy nie popełniłem błędu w ten sposób konstruując umowę? Może lepiej było podać cenę za napisanie 1000zn ze spacjami, wykonanie 1 zdjęcia itd.

2.Czy mogę podać np 120 zł za taką godzinę pracy? Przykładowo ostatnio dostałem ofertę wsparcia w porządkowaniu stanów magazynowych w swoich sklepach na 500 zł roboczogodzina :0

Michał
Admin
4 miesięcy temu

Jak dla mnie opis czynności jest dość ogólny i może sugerować (przynajmniej w świetle agresywnej – ostatnio – praktyki ZUS) na świadczenie ciągłe. Co do wysokości konkretnych stawek to należałoby zrobić choćby podstawową analizę stawek rynkowych.

Adam
Adam
3 miesięcy temu

Witam serdecznie, po lekturze artykułu, mam jeszcze pewne pytania, proszę o krótkie rozwianie wątpliwości całego rozliczenia w spółce PŚN oraz u wspólnika, tzn. z poniżysz dyskusji wynika, iż wspólnik który prowadzi również jdg i jest w vat, powinien wystawić fakturę za PŚN, tak więc powstaje mu już w jdg przychód do opodatkowania (czy dobrze rozumiem?), to jak spółka ma wystawić teraz PIT11 za PŚN? na podstawie faktury? Dziwnie to wygląda. Co w tej fakturze powinno w takim przypadku być w pozycji faktury – „Świadczenie niepieniężne z art.176”? czy może opisane dane czynności?
Oczywiście można przygotować PIT11 zupełnie poza systemem, ale wydaje mi się że wygodniej byłoby to zrobić jakoś w ramach systemu księgowego, a tutaj w zasadzie pozostaje przeprowadzenie tego przez umowę cywilnoprawną oraz listę płac. Jeśli się mylę proszę o krótkie wytłumaczenie. wystawienie PIT11 dla wspólnika może ostatecznie spowodować dodatkowe opodatkowanie
Jak potraktować ten VAT w spółce? Koszt netto PŚN to rozumiem do zaliczenia w koszty, a VAT też do odliczenia?
wracając do faktury – fakturę wystawiam jako jdg czyli mam jakąś nazwę + imię i nazwisko, adres i NIP, w umowie spółki jestem wspólnikiem pod imieniem i nazwiskiem, czy wystawienie faktury z jdg będzie poprawne z punktu widzenia PŚN? przecież w umowie nie występuje jako jdg?
Niby prosty temat, wszystko rozumiem jeśli chodzi o temat konstrukcji zapisów w umowie, ale co dalej, jak to rozliczać, mam wrażenie, że jedno wyklucza drugie.
Dziękuję za ewentualną odpowiedź

Michał
Admin
3 miesięcy temu
Reply to  Adam

VAT i podatek dochodowy (a zatem kwestia PIT-11) to dwie odrębne kwestie. Można być VATowcem i wystawiać faktury, a jednocześnie nie rozliczać w podatku dochodowym działalności gospodarczej.

Joanna
Joanna
3 miesięcy temu

Dzień dobry. Prowadzimy z mężem spółkę z o.o., dodatkowo mąż ma JDG, która świadczy usługi na rzecz spółki. Chcieliśmy ustalić wynagrodzenie za prace administracyjne wykonywane przez męża na rzecz spółki właśnie z art. 176 i dodatkowo zachować faktury z JDG do spółki za realizacje zleceń (dokładnie prace elektryczne), ale doradca podatkowy powiedział, że to ryzykowne podejście i powinniśmy wszystkie usługi wykonywane na rzecz spółki, po prostu ujmować na fakturze (również administracyjne). JDG jest na ryczałcie. Czy podziela Pan zdanie doradcy, z którym rozmawialiśmy?

Michał
Admin
1 miesiąc temu
Reply to  Joanna

Co do zasady świadczenie usług na rzecz spółki przez JDG i jednoczesne wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie powinno rodzić ryzyka.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na dwa aspekty.

Po pierwsze – zakres czynności nie powinien się w żaden sposób pokrywać. Jeśli faktycznie w ramach 176 KSH miałyby być wykonywane czynności administracyjne (tu jeszcze zwracam uwagę, aby upewnić się, że nie są to czynności zarządcze, gdyż te są wykluczone przy 176 KSH) zaś w ramach JDG świadczone byłyby usługi specjalistyczne – dopuszczałbym takie rozwiązanie jako względnie bezpieczne.

Po drugie proszę również zwrócić uwagę, że obecnie organy kwestionują stosowanie art. 176 KSH, co oczywiście nie świadczy jeszcze o tym, że z instytucji tej nie można korzystać (ZUS co do zasady kwestionuje każde rozwiązanie, które w jakikolwiek sposób działa z korzyścią dla osób opłacających składki).

Z daleko posuniętej ostrożności zalecamy jednak chwilowe wstrzymywanie się z wykonywaniem powtarzających się świadczeń niepieniężnych (czekamy na wyroki sądów, które przesądzą, jakie działanie jest prawidłowe). W tym aspekcie zatem widzimy większe ryzyko ze stosowaniem 176 KSH niż w odniesieniu do połączenia tej instytucji z wykonywaniem usług przez JDG.

trackback

[…] szczegółów w tym zakresie znajdziesz w już opublikowanych dwóch odcinkach podcastu TUTAJ […]

96
0
Would love your thoughts, please comment.x

PORADNIK PRAKTYCZNY - III WYDANIE

Czy można bezpiecznie wdrożyć art. 176 KSH w spółce z o.o.?

Już dostępne! Trzecie wydanie – zaktualizowane, poprawione i uzupełnione o nowe interpretacje ZUS i NFZ – poradnika dotyczącego słynnego art. 176 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w spółce z o.o.