fbpx
 • 008 – VAT od sprzedaży działek – Jakub Wirski


  Pytania o opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości to częsty dylemat klientów doradcy podatkowego. Nierzadko spotykanym problemem jest wątpliwość, czy sprzedający działa w charakterze podatnika VAT.

  Przepisy są tu niejasne, a praktyka rozbieżna.

  Dziś rozmawiam z Jakubem Wirskim, doradcą podatkowym w Gardens Tax & Legal. Jakub specjalizuje się m.in. w opodatkowaniu rynku nieruchomości, wielokrotnie z powodzeniem reprezentował przed sądem podatników w sprawach dotyczących opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości.

  W druku w Kwartalniku Prawa Podatkowego znajduje się najnowszy artykuł Jakuba – „Sprzedaż ojcowizny a podatek od towarów i usług”.

  W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

  • kiedy sprzedaż nieruchomości podlega VAT?
  • czy zbywając działki wydzielone z większej nieruchomości sprzedający zawsze będę działał jako podatnik VAT?
  • kiedy można być pewnym swojego statusu na gruncie VAT, a kiedy warto wystąpić o interpretację podatkową?
  • w jakich przypadkach – w razie otrzymania niekorzystnej interpretacji – można liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy w sądzie?

 • 007 – Wyrok TSUE w sprawie EOL – co z ulgą na złe długi? – Adam Bartosiewicz

  W drugim odcinku podcastu rozmawiałem z Adamem Bartosiewiczem o uldze na złe długi w VAT. Mówiliśmy o spodziewanym jesienią wyroku w polskiej sprawie C‑335/19 EOL.

  15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w tej sprawie przesądzając o niezgodności części ograniczeń w stosowaniu polskiej ulgi na złe długi w VAT z prawem unijnym. Adam Bartosiewicz był przedstawicielem podatnika w tym postępowaniu i dziś zgodził się skomentować to orzeczenie i jego skutki – w siódmym odcinku podcastu.

  W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

  • do jakich wniosków doszedł Trybunał;
  • jakie przyjął kryteria oceny dopuszczalności ograniczeń ulgi na złe długi
  • czy wyrok TSUE w sprawie EOL pozwoli na; zakwestionowanie innych barier w stosowaniu ulgi
  • co w praktyce daje podatnikom to orzeczenie?

 • 006 – Fundusz na inwestycje jako sposób na oszczędności podatkowe

  W dzisiejszym odcinku wracam do projektowanych zmian w podatkach dochodowych. Dziś o tzw. funduszu na inwestycje, który należy do tej pozytywnej, korzystnej dla podatników części projektowanych zmian. Jest to jednocześnie trzeci – po opodatkowaniu spółki komandytowej i tzw. estońskim CIT – element, który – jako pakiet – trzeba brać pod uwagę zastanawiając się nad wyborem formy działalności czy sposobem reorganizacji firmy.

  W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

  ❗️czym jest nowy, tzw. „fundusz na inwestycje”, wprowadzany razem z tzw. estońskim CIT

  ❗️jaki jest jego mechanizm działania i jakie korzyści może przynieść podatnikom;

  ❗️dla kogo przeznaczona jest ta preferencja podatkowa

  ❗️jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać?

 • 005 – Estoński CIT – Mateusz Stańczyk

  Jesień to zwykle czas zmian w podatkach, tego roku planowane zmiany mają rewolucyjny charakter. W trzecim odcinku podcastu mówiłem o opodatkowaniu spółki komandytowej, w piątym odcinku zajmujemy się nowym w naszym systemie pomysłem opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób prawnych – tzw. „estońskim CIT”.

  Rozmawiam z Mateuszem Stańczykiem, doradcą podatkowym, partnerem w Crido, ekspertem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz międzynarodowych aspektów opodatkowania.

  Mateusz jest członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych i jako członek Komisji Prawnej Krajowej Rady współtworzył skierowaną do Ministerstwa Finansów opinię prawną dotyczącą projektu wprowadzenia w Polsce tzw. „estońskiego CIT”. 

  W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

  ❗️ czym jest słynny tzw. „estoński CIT”,

  ❗️co można zyskać, wchodząc w ten reżim opodatkowania działalności gospodarczej

  ❗️dla kogo nowe, projektowane rozwiązania są przeznaczone

  ❗️jakie są bariery wejścia w nowy system,

  ❗️jakie warunki trzeba spełnić

  ❗️czy „estoński CIT” to odpowiedź na opodatkowanie spółki komandytowej?

 • 004 – Podatek u źródła – czyli ile kontrahent musi mieć biurek – Katarzyna Knawa

  Ponad półtora roku temu w Polsce wprowadzono nowe, rewolucyjne zasady opodatkowania podatkiem u źródła świadczeń wypłacanych (przede wszystkim) za granicę. Wprawdzie obowiązywanie istotnej części nowych regulacji zostało zawieszone (na razie – do końca 2020 roku), ale przepisy te wzbudziły i budzą nadal wiele bardzo dużych kontrowersji.

  W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

  ❗️ w jakich okolicznościach nowe zasady mają zastosowanie,

  ❗️dlaczego nowa definicja rzeczywistego właściciela jest problematyczna,

  ❗️czym jest zobowiązanie faktyczne do przekazania płatności innemu podmiotowi,

  ❗️czy na pewno płatnik musi badać, ile biurek w lokalu ma jego kontrahent za granicą

  ❗️czy nowe zasady nie naruszają umów międzynarodowych i prawa

  ❗️czy zapowiadane zmiany w systemie poboru podatku u źródła uzdrowią sytuację?

 • 003 – Spółka komandytowa podatnikiem CIT – tornado podatkowe

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT - tornado podatkowe

  Na początku września rząd przedstawił pomysł opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, kilka dni później pojawił się już konkretny projekt ustawy.

  Na czym polega ta zmiana i jak jest uzasadniana? Kto na tym straci mniej, a kto więcej? Jak dokładnie będzie wyglądać przełom roku dla ok. 40 tys. spółek komandytowych i jak się do tego przygotować?

  W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

  ❗️ co dokładnie się zmieni?
  ❗️ jaki jest pomysł na łagodzenie podwójnego opodatkowania?
  ❗️ co z rozliczeniem strat?
  ❗️ jak uzasadnia się tę zmianę?
  ❗️ jak się przygotować do nowej rzeczywistości?

 • 002 – Ulga na złe długi w VAT – Adam Bartosiewicz

  W drugim odcinku podcastu rozmawiam z dr. hab. Adamem Bartosiewiczem o uldze na złe długi w VAT.  Szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego jest to dobry instrument dla poprawy płynności finansowej w firmie.

  Na podatników VAT, chcących skorzystać z tego rozwiązania, nakładane są jednak liczne obowiązki formalne. Okazuje się jednak, że przynajmniej część z nich może być niezgodna z prawem UE, o czym rozmawiam z moim gościem.

  W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

  • na czym polega ulga na złe długi w VAT,
  • które ograniczenia w jej stosowaniu mogą być sprzeczne z prawem UE,
  • co stwierdził TSUE w wyroku w sprawie A-Pack i co z tego wynika dla polskich podatników,
  • o co chodzi w polskiej sprawie EOL i czego można spodziewać się po wyroku TSUE,
  • jaką strategię powinni zastosować polscy podatnicy, którym polskie przepisy blokują zastosowanie ulgi na złe długi?
 • 001 – Czy prawo podatkowe w Polsce jest zbyt sformalizowane – Paweł Mikuła

  W premierowym odcinku podcastu rozmawiam z Pawłem Mikułą o formalizmach prawa podatkowego. W powszechnym przekonaniu prawo podatkowe w Polsce jest bardzo sformalizowane. Podatnicy muszą mierzyć się z szeregiem obowiązków formalnych (czy też jak będziemy o tym mówić – obowiązków instrumentalnych). Często zastanawiamy się, czy dany obowiązek instrumentalny jest potrzebny, a także czy jest niezbędny.

  W tym odcinku podcastu dowiesz się m.in.:

  • czym jest formalizm prawa podatkowego
  • czym są obowiązki instrumentalne
  • kiedy obowiązki instrumentalne są konieczne i czy można wyobrazić sobie prawo podatkowe bez tych obowiązków
  • co wspólnego z obowiązkami formalnymi ma łamanie patyka przy poborze podatku i czy jak wysoki jest podatek od posiadania kozy
  • jak granice formalizmu wyznaczane są przez zasadę równości a jak przez zasadę proporcjonalności
  • czy wymóg posiadania stosownych dokumentów przy stawce 0% w WDT narusza te zasady
  • czy zasada równości i zasada sprawiedliwości mogą być skutecznym instrumentem walki z nadmiernymi formalizmami prawa podatkowego
  • czy wymóg posiadania certyfikatu rezydencji jest proporcjonalny
  • co z wymogiem zgłoszenia wyboru opodatkowania liniowego w określonym terminie
  • czy wymóg złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy budynków czy budowli nie jest nadmiernie sformalizowany
  • co z wymogami należytej staranności przy odliczeniu VAT